Asfaldi standardite ja TA Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise infopäev

30.03.2021 09:50

Asfaldi standardite ja TA Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise infopäev

Transpordiameti ja Eesti Asfaldiliidu koostöös tehti ära suur töö, mille tulemusel on uuenenud asfaldi standardid 901-1 (Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid) ja 901-3 (Asfaltsegud) ning Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (AKEJ).

Eeltoodust lähtudes kutsume teid osalema infopäeval:

                            EVS 901-1 ja EVS 901-3 ning AKEJ uuendused.

Infopäev toimumise aeg ja koht: teisipäev, 30. märtsil 2021, veebiseminar/Teams.

Infopäeva sihtgrupp: Teedeettevõtete esindajad, kelle põhitegevus seondub asfaltsegudes ja pindamiskihtides kasutatavate täitematerjalidega või tegelevad asfaltsegude tootmise ja paigaldamisega või teostavad teedeobjektidel omanikujärelevalvet. Projekteerijad jt teedevaldkonna esindajad, keda päevakavas olevad alateemad kõnetavad.

Infopäeva eesmärk on läbi käia alljärgnevad teemad:
Asfaltsegud, s.h. nende projekteerimine, tootmine ja laotamine on üks olulisemaid tooteid ja töid, mis teedeehituses ja selle jaoks toodetakse ning ehitamisel kasutatakse. Maailm muutub, muutuvad ka meie teadmised ja suureneb kogemus, mis sunnib aeg-ajalt üle ja ümber vaatama normdokumente ja juhiseid. Üle on vaadatud ja uuenduskuuri läbinud asfaldi standardid  ja asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Eeltoodud dokumentide uuendustest edastame infot toimuval infopäeval.

Päevakava, teisipäev, 30.03.21

09.50-10.00    Avaneb võimalus liituda veebiseminariga ja virtuaalne hommikukohv.
10.00-10.05    Sissejuhatus infopäeva, Tarmo Trei, Eesti Asfaldiliit
10.05-10.35    EVS 901-1:2020.
                         Silver Siht, TREV-2 Grupp AS
10.35-10.45    Küsimused ja vastused
10.45-11.00    PAUS
11.00-12.00    EVS 901-3:2021.
                         Oliver Kiisler,Tariston AS
12.00-12.10    Küsimused ja vastused
12.10-13.00    LÕUNA
13.00-13.50    Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (AKEJ).
                         Janek Hendrikson /Mart Arusoo, Transpordiamet
13.50-14.00    Küsimused ja vastused
14.00-14.20    Mis on uut asfaltsegu ja -katte nõuetele vastavuse tõendamises labori vaates?
                         Henri Prank, Teede Tehnokeskus AS
14.20-14.30    Küsimused ja vastused

Kestus 4,4 akadeemilist tundi;    4,1 TP 

Infopäeva osalustasu: 75 € + km.
- osalustasu ESTAL liikmele 60 € + km.
- ESTAL'sse mittekuuluvale ettevõttele rakendub hind 60 € + km juhul, kui osalejate arv kolm või enam.
Osalustasu sisaldab kõik infopäevaga seotud kulud.

Tulge ja osalege ning edastage toimuva infopäeva teade oma partneritele!

Osalejaks saab registreerida AS Teede Tehnokeskus kodulehel www.teed.ee või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee kuni 26. märtsini 2021 k.a.

Täiendav info:
Eva Äkke 50 54226                              Tarmo Trei 50 25536
AS Teede Tehnokeskus                      Eesti Asfaldiliit