13.07.2021 00:00

Eesti Taristuehituse Liit tunnustas 2021. aasta parimaid lõputöid

Alates 2014. aastast on Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) tunnustanud parimaid TalTECH'i ja Tallinna Tehnikakõrgkooli lõputöid. Parimate lõputööde tunnustamise eesmärgiks on teehoiu valdkonna teadus- ja arendustegevuse edendamine ning üliõpilaste motiveerimine innovatiivsete lahenduste leidmiseks. Koostöö kõrgkooli ja ülikooli vahel on Eesti Taristuehituse Liidu jaoks väga oluline. ESTEL'i üks peamiseid eesmärke on valdkonna järelkasvuga seotud tegevused.

2021. aasta parimateks lõputöödeks osutusid:
-Tallinna Tehnikakõrgkool
Ando Orgusaar'i töö, mille nimi on - Asfaltkatte paigaldustehnoloogia analüüs.


 

-TalTECH
Ralf Kalm'i töö, mille nimi on - Asfaltkatte kvaliteedi hindamismeetodite analüüs.