28.06.2022 15:01

Eesti Taristuehituse Liit tunnustas 2022. aasta parimaid TTK ja TalTECH’i teedeehituse eriala lõputöid

Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) on alates 2014. aastast tunnustanud parimaid TalTECH'i ja Tallinna Tehnikakõrgkooli lõputöid. Tunnustamise eesmärgiks on teehoiu valdkonna teadus- ja arendustegevuse edendamine ning üliõpilaste motiveerimine innovatiivsete lahenduste leidmiseks. ESTEL'i jaoks on oluline toetada valdkonna järelkasvuga seotud tegevusi.

ESTEL’i poolt osutusid 2022. aasta parimateks valitud lõputöödeks:

TalTECH’st Roven Toom’i töö - Ülevaade CO₂ emissioonidest asfaltsegude tootmisel Eestis ning meetodid emissioonide vähendamiseks sooja asfaltsegu tehnoloogiatega.

Lõputöö eesmärgiks oli leida CO₂ emissioonid asfaldi tootmises alates toorainete tootmisest ja transpordist asfalditehaseni kuni asfaltsegu valmimise hetkeni. Töös tutvustati emissioone vähendavaid metoodikaid ja kirjeldati nendega kaasnevaid plusse ja miinuseid. Põhjalikumalt käsitleti soojade asfaltsegude tehnoloogiaid ja kogemusi nendest välisriikides.

Tallinna Tehnikakõrgkoolist Justus Allemann’i töö - Autode arvukuse vähendamise võimalikud meetmed Tallinnas.

Lõputöös käsitleti autode arvukust Tallinnas ning püüti pakkuda lahendusi selle vähendamiseks.
Peaasjalikult keskenduti ühistranspordi võrgustikule Tallinnas ning selle lähivaldades. Töös kõrvutati erinevaid autode arvukuse vähendamise meetmeid, kasutades näitajaid nagu liiklusohutus, keskkonnasõbralikkus, liikumiskiirus ja sotsiaalmajanduslik tulusus. Sõiduautode vähem kasutamine toetab Eesti püüdlust kliimaneutraalsuse poole.