20.10.2021 09:00

Teehoiutööde ehitusjärelevalve täienduskoolitus

Teehoiutööde ehitusjärelevalve koolitus

Eesti Taristuehituse Liit korraldab koostöös Teede Tehnokeskus AS'ga 20-22.10.21 teedealase täienduskoolituse  Teehoiutööde ehitusjärelevalve täienduskoolitus.

Koolitusel käsitletavad alateemad:
Teehoiutöödega seonduvad seadused, määrused jt õigusaktid;
Tee ja teetööde kvaliteedinõuded ja ojv. ülesanded;
Teetööde ettevalmistustööde järelevalve, sh geodeetiliste tööde jv. tüüpvead;
Ettevalmistustööd, muldkeha ja aluste ehitus ning järelevalve;
Katete ehitus ja järelevalve, tüüpvead;
Tee-ehitusmaterjalide nõuetele vastavuse kontroll;
Teedeehitusmaterjalide katsetamine ja katsemeetodid;
Ehitusobjekti korrashoid ja tööohutus;
Teetöödeaegne liikluskorraldus;
Truupide ja sildade ehitamise järelevalve, tüüpvead;
Suvine ja talvine teede korrashoid. Korrashoiutööde järelevalve;
Tellijapoolne tagasiside;
OJV tegijate kogemuslood.

Osalejaks saab registreeruda kuni 14.10.21 SIIN ning täpsema päevakavaga tutvuda SIIN.

Koolituse kestus kokku: 22,7 akadeemilist tundi ja 18,5 TP, osalenu saab tunnistuse.

Toimumise koht:
Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol, Akadeemia tee 21/1 Tallinn, saal "Veenus"

Kasutage pakutavat võimalust ja koolitage oma tublisid töötegijaid!

Täiendav info: 

Eva Äkke                                    Tarmo Trei
AS Teede Tehnokeskus           MTÜ Eesti Taristuehituse Liit
5054226                                     5025536