Kutse taotlemise sooviavaldus

Lisa 6: Täiendusõppe tabel - Kutsetaotluse_haridus-koolitus_TE

Lisa 7: Töökogemuse tabel - Kutsetaotluse_töökogemuse -tabel_TE


ABIKS TAOTLEJALE LISA 7 TÄITMISEL - NÄIDIS_Lisa 7: Töökogemuse tabel 


MTÜ Eesti Taristuehituse Liit töötleb kutse taotlejate isikuandmeid seadusest tulenevate kutse andmisega seotud ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemise tingimused on leitavad SIIT.

Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta saate meie andmekaitsespetsialistilt Privanor OÜ-st kirjutades e-posti aadressile: andmekaitse@privanor.ee või helistades telefonil: +372 51 55 787.