Tellimine ja lisainfo: info@taristuehitus.ee

 

REIN FREIBERG "VÄIKE PINDAMISRAAMAT" 1999

See on noorema põlvkonna teedeinseneri Rein Freibergi algupärane, isiklike kogemuste alusel kirjutatud raamat pindamise kui teekatte kaitsemeetodi olemusest, tööde planeerimisest, kasutatavatest materjalidest ja seadmetest.

EDA LEPP "VÄIKE LABORIRAAMAT" 2005

Eda Lepp on oma erialal aastakümnete pikkuse töökogemusega teedeinsener. Raamat annab ülevaate põhiliste teedeehitusmaterjalide ja asfaltsegude laboratoorsest kontrollist ning testimise metoodikatest, asfaltkatete kvaliteedi jälgimisest ja hindamisest.

Raamatu sisukord

VELLO MESPAK “VÄIKE ASFALDIRAAMAT I. ASFALTSEGUD” 2008

Raamat on reainsenerile arusaadavas stiilis ülevaade asfaltsegude lähteainetest, segude projekteerimisest, valmistamisest ja kvaliteedist.

Raamatu sisukord

VELLO MESPAK „VÄIKE ASFALDIRAAMAT II. ASFALTKATTED“ 2011

Teedeehitajate lugupeetud pedagoogi, oma ala tunnustatud meistri asjalikult, mõnusas ja vaimukas väljenduslaadis ülevaade asfalteerimisest. Põhitõed ilma detailidesse laskumata. Raamat on mõeldud neile, kellele asfalteerimine pole igapäevaseks tööks – projekteerijatele, riigi- ja munitsipaalametnikele, aga ka üliõpilastele.

Raamatu sisukord

VELLO MESPAK „VÄIKE ASFALDIRAAMAT III. ASFALTKATETE ELUKAAR“ 2013

Raamatu sisukord