Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati teedeehituse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Taristuehituse Liit (endise nimega Eesti Asfaldiliit); ESTEL.

MTÜ Eesti Taristuehituse Liit kutsekomisjon poolt kinnitatud 2023. aasta kutsekomisjonide istungite toimumise ajad:

  • Kutsekomisjoni 2023 I istung toimub 12.04.2023.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg on 1.03.2023 kell 23:59;

  • Kutsekomisjoni 2023 II istung toimub 16.08.2023.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg on 4.07.2023 kell 23:59;
     
  • Kutsekomisjoni 2023 III istung toimub 28.11.2023.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg 17.10.2023 kell 23:59.

Lisainformatsioon teedeinseneri kutse taotlemise ning kutsetaotluste vastu võtmise kohta perioodil 06.12.2018 – 05.12.2023 e-posti aadressil kutsetaotlus@taristuehitus.ee või telefonil +372 5745 0710.

 


LINGID

Info väljastatud kutsete kohta on leitav - https://www.kutseregister.ee/ Paberkandjal kutsetunnistuste kättesaamiseks palume aja osas kokku leppimiseks helistada telefonil: +372 5745 0710 või saata oma soov e-posti aadressile kutsetaotlus@asfaldiliit.ee.

Alates 02.07.2020 saavad kutse(tunnistus)te omanikud kutseregistrilt teavitusi. Teated saadetakse kodanikuportaali, kust eesti.ee meiliaadressi suunamise korral need edasi kutse omanike e-mailile jõuavad.

Igapäevaselt saadetakse teateid viimase 24h jooksul toimunud tegevuste kohta järgmistel juhtudel:

  • Kutse (kutsetunnistus, osakutsetunnistus, koolilõpudokumendile kantud kutse) on isikule väljastatud.
  • Kutsetunnistuse duplikaat on isikule väljastatud.
  • Isiku kutsetunnistus aegub 6 kuu jooksul.
  • Isiku kutse- või osakutsetunnistus on kehtetuks tunnistatud.