Euroopa Asfaldiliit (EAPA) on oma tegutsemise 40 aasta jooksul olnud initsiaatoriks ja osalt ka teostajaks paljude juhendmaterjalide koostamisel. Teemade poolest ulatuvad need nö „seinast seina", käsitledes nii asfalditööde tehnoloogiat, keskkonnakaitset, töötervishoidu kui ka majandusstrateegiat. Esituse poolest võib materjalid jagada:

  • tehnilisteks juhenditeks,
  • põhimõttelisteks seisukohavõttudeks e. arvamusraportiteks (position papers) ja
  • muudeks üllitisteks (uuringud, kongresside ettekanded jne).

EAPA veebilehel www.eapa.org rubriigis „publications" on inglisekeelsetena digitaalsel kujul saadaval EAPA arvamusraportid (35 dokumenti) ja ühe liikmesmaa - GB väljaanded (12 dokumenti MPA-lt - Mineral Products Association).

Samas on ära toodud juhendite ja uurimistööde loetelu (Special topics/Statements - 30 dokumenti) ning kongresside ja sümpoosioonide ettekannete loetelu (Proceedings - 9 paketti). Mainituid levitatakse vaid paberkandjal ja neid saab EAPA sekretariaadist tasu eest tellida.

Eesti Asfaldiliidu veebilehe käesolevas alajaotuses leiab asjahuviline näitena mõned EAPA dokumendid eestindatud kujul. See, keda ei peleta eemale võõrkeelne tehniline tekst, võib aga omal käel lugedes saada huvitavat ja vajalikku teavet enam-vähem kõigi asfalditöödega seotud probleemide kohta.

TRÜKISTE TÕLKED

Asfalt on 100% taaskasutatav
EAPA - Juuni 2014

EAPA arvamusraport sildade asfaltkatendite ehituse ja hoolduse kohta
EAPA - Juuni 2013

Põhjamaade Maanteeliidu (NVF) brošüür asfaldi taaskasutamise propageerimiseks
Nordic Road Association - 2012

Juhend kuumsegust asfaltkatendite kasutusea tagamiseks
German Asphalt Paving Association - Jaanuar 2008

Soojalt segatud asfalt. Nipid ja näpunäited asjatundjalt asjatundjale.
German Asphalt Paving Association - April 2009

Asfaltkatete tööstus (EAPA ja NAPA ühisaruanne)
The Asphalt Paving Industry, A Global Perspective, Second Edition - February 2011

Asfaldi mõju tervisele (EAPA ja Eurobituumeni ühisaruanne)
Health effects of Occupational Exposure to asphalt – joint statement with Eurobitume

BAT juhenddokument
Best Available Technology Document

EAPA arvamusraport Soojalt segatud asfaldi (WMA) kasutamine – juuni 2009
EAPA position paper The use of Warm Mix Asphalt - June 2009

Kergliiklusteede ehitamine ja sillutamine asfaldiga
Mineral Products Association - 2009

Kauakestvad katendid
Long-Life Asphalt Pavements - June 2007

Killustikmastiksasfalt
German Asphalt Paving Association - 2000