Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 13.04.2023 koosoleku otsusele nr 1.1 kuulutati teedeehituse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Taristuehituse Liit ; ESTEL.

MTÜ Eesti Taristuehituse Liit kutsekomisjon poolt kinnitatud 2024. aasta kutsekomisjonide istungite toimumise ajad:

  • Kutsekomisjoni 2024 I istung toimus 30.04.2024.a. 

  • Kutsekomisjoni 2024 II istung toimub 3.12.2024.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg on 17.10.2024 kell 23:59.

Teedeinseneride kutsestandardid on muutmisel ja hetke teadmisel peaks uued standardid jõustuma 2024. aasta jooksul. Uued kutsestandardid kinnitab Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu ning need jõustuvad kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.
Eeltoodust lähtuvalt ja eeldatavasti on uued kutsestandardid aluseks 
kutsete taotlemisel 2025. aasta esimeses kutsete taotlemise voorus.

Lisainformatsioon teedeinseneri kutse taotlemise ning kutsetaotluste vastu võtmise kohta perioodil 06.12.2023 – 05.12.2028 saab e-posti aadressil kutsetaotlus@taristuehitus.ee või telefonil +372 5745 0710.

 


LINGID

Info väljastatud kutsete kohta on leitav - https://www.kutseregister.ee/. Paberkandjal kutsetunnistuste kättesaamiseks palume aja osas kokku leppimiseks helistada telefonil: +372 5745 0710 või saata oma soov e-posti aadressile kutsetaotlus@taristuehitus.ee.

Alates 02.07.2020 saavad kutse(tunnistus)te omanikud kutseregistrilt teavitusi. Teated saadetakse kodanikuportaali, kust eesti.ee meiliaadressi suunamise korral need edasi kutse omanike e-mailile jõuavad.

Igapäevaselt saadetakse teateid viimase 24h jooksul toimunud tegevuste kohta järgmistel juhtudel:

  • Kutse (kutsetunnistus, osakutsetunnistus, koolilõpudokumendile kantud kutse) on isikule väljastatud.
  • Kutsetunnistuse duplikaat on isikule väljastatud.
  • Isiku kutsetunnistus aegub 6 kuu jooksul.
  • Isiku kutse- või osakutsetunnistus on kehtetuks tunnistatud.