Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 13.04.2023 koosoleku otsusele nr 1.1 kuulutati teedeehituse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Taristuehituse Liit ; ESTEL.

MTÜ Eesti Taristuehituse Liit kutsekomisjon poolt kinnitatud 2024. aasta kutsekomisjonide istungite toimumise ajad:

  • Kutsekomisjoni 2024 I istung toimub 30.04.2024.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg oli 19.03.2024 kell 23:59.
    Kuna teedeinseneride kutsestandardid on muutmisel ja hetke teadmisel peaks uued standardid jõustuma 2024. aasta esimesel poolaastal, siis kuulutab Kutsekomisjon välja ainult kevadise I/2024 kutsete taotlemise vooru. Selles voorus kutsete taotlemine lähtub kehtivatest kutsestandarditest.

  • Kutsekomisjoni 2024 II istung toimub eeldatavasti 3.12.2024.a. Sellisel juhul on Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg 17.10.2024 kell 23:59.

Lisainformatsioon teedeinseneri kutse taotlemise ning kutsetaotluste vastu võtmise kohta perioodil 06.12.2023 – 05.12.2028 e-posti aadressil kutsetaotlus@taristuehitus.ee või telefonil +372 5745 0710.

 


LINGID

Info väljastatud kutsete kohta on leitav - https://www.kutseregister.ee/. Paberkandjal kutsetunnistuste kättesaamiseks palume aja osas kokku leppimiseks helistada telefonil: +372 5745 0710 või saata oma soov e-posti aadressile kutsetaotlus@taristuehitus.ee.

Alates 02.07.2020 saavad kutse(tunnistus)te omanikud kutseregistrilt teavitusi. Teated saadetakse kodanikuportaali, kust eesti.ee meiliaadressi suunamise korral need edasi kutse omanike e-mailile jõuavad.

Igapäevaselt saadetakse teateid viimase 24h jooksul toimunud tegevuste kohta järgmistel juhtudel:

  • Kutse (kutsetunnistus, osakutsetunnistus, koolilõpudokumendile kantud kutse) on isikule väljastatud.
  • Kutsetunnistuse duplikaat on isikule väljastatud.
  • Isiku kutsetunnistus aegub 6 kuu jooksul.
  • Isiku kutse- või osakutsetunnistus on kehtetuks tunnistatud.