2022. aastal toimuvad MTÜ Eesti Taristuehituse Liit kutsekomisjonide istungid järgnevalt:

  • Kutsekomisjoni 2022 I istung 12.04.2022.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg 1.03.2022 kell 23:59;

  • Kutsekomisjoni 2022 II istung 17.08.2022.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg 6.07.2022 kell 23:59;

  • Kutsekomisjoni 2022 III istung 29.11.2022.a. Kutsekomisjoni istungile kutsetaotluse dokumentide esitamise tähtaeg 18.10.2022 kell 23:59.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati teedeehituse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Taristuehituse Liit (endise nimega Eesti Asfaldiliit); ESTEL.

Lisainformatsioon teedeinseneri kutse taotlemise ning kutsetaotluste vastu võtmise kohta perioodil 06.12.2018 – 05.12.2023 e-posti aadressil kutsetaotlus@taristuehitus.ee või telefonil +372 5745 0710.

 


 

LINGID

Info väljastatud kutsete kohta on leitav - https://www.kutseregister.ee/ Paberkandjal kutsetunnistuste kättesaamiseks palume aja osas kokku leppimiseks helistada telefonil: +372 5745 0710 või saata oma soov e-posti aadressile kutsetaotlus@asfaldiliit.ee.

Alates 02.07.2020 saavad kutse(tunnistus)te omanikud kutseregistrilt teavitusi. Teated saadetakse kodanikuportaali, kust eesti.ee meiliaadressi suunamise korral need edasi kutse omanike e-mailile jõuavad.

Igapäevaselt saadetakse teateid viimase 24h jooksul toimunud tegevuste kohta järgmistel juhtudel:

  • Kutse (kutsetunnistus, osakutsetunnistus, koolilõpudokumendile kantud kutse) on isikule väljastatud.
  • Kutsetunnistuse duplikaat on isikule väljastatud.
  • Isiku kutsetunnistus aegub 6 kuu jooksul.
  • Isiku kutse- või osakutsetunnistus on kehtetuks tunnistatud.