18.05.2016 16:35

18. mail toimus Laboripäev

Kolmapäeval, 18. mail toimus Tallinna Tehnikaülikoolis Asfaldiliidu kevadine teabepäev koondnimega Laboripäev, mis seekord keskendus peamiselt teedeehituse materjalide laboratoorsete katsetuste temaatikale. Tutvustati valdkonda reguleerivaid õigusakte ja standardeid, arutleti nende uuendamise plaanide, vajaduste ja võimaluste üle, räägiti erinevate materjalide proovivõtu kogemustest ja parimatest praktikatest, proovivõtja pädevustest ja koolitusvajadusest ning läbiva teemana mõõtemääramatusest. 

Laboripäeva ettekanded:

1. Sissejuhatav ettekanne, Janek Hendrikson, Maanteeamet

2. Täitematerjalid, Kristjan Lill, TTÜ Teedeinstituut

3. Asfaltsegud ja asfaltkatted, Silver Siht, Teede REV-2 AS

4. Stabiliseeritud katendikihid, Sven Sillamäe, Tallinna Tehnikakõrgkool

5. Mõõtemääramatus, Edi Kulderknup, Eesti Akrediteerimiskeskus


Lisainfo: info@asfaldiliit.ee