08.08.2014 09:20

7. augustil toimus asfalteerimistööde tehnoloogiaid tutvustav teabepäev

7. augustil toimus Avinurmes ja Rakvere-Luige maantee remondiobjektil asfalteerimistööde kvaliteeti tõhustavate tehnoloogiate katsetöid tutvustav teabepäev.

Kogu projekti eesmärk oli Eestis praktikas läbi proovida, kas objektile saabunud asfaldisegu läbisegamisega vastava segamisseadme abil on võimalik parandada segu ühtlust ja kvaliteeti ning suurendada seeläbi tee kestvust ja eluiga. Samuti sooviti teostatava uurimistööga välja selgitada, kas Eestis on otstarbekas asfaldi eelsegamisseadmete ja kvaliteedi kontrollimisel termoskaneerimise seadmete juurutamine ja kasutamine.

Katsetöö ja selle raames läbi viidud uurimistöö tutvustamiseks, samuti seadmete kogemuste ja parimate praktikate teadvustamiseks nii teetööde tellijatele kui ka asfalteerimistööde teostajatele ja järelevaatajatele, korraldati vastav teabepäev. Ettekannetega esines teetööde tellijate esindajana Maanteeameti peadirektori asetäitja, segamisseadmeid ja nende kasutamise praktikaid Euroopas tutvustas ekspert Saksamaalt ning termoskaneerimise kogemusi kvaliteedi kontrollimisel ja rakendamisel eeskätt Põhjamaades tutvustas ekspert Rootsist.

Teabepäeval osalejad said vajalikke ja kasulikke teadmisi asfalditööde kvaliteedi ja efektiivsuse parandamise kohta. Nädala jooksul enne teabepäeva läbi viidud asfaldi paigaldamise katsetöö käigus kogutud esialgsed andmed tõendasid veenvalt, milline on vahe paigaldatud asfaltkatte kvaliteedis uute tehnoloogiate kasutamisel ja ilma nendeta. Teabepäeva ja võrdlusuuringu materjalid tehti avalikkuselt kättesaadavaks Teedeklastri kodulehekülje kaudu.

Teabepäevale järgnevalt korraldatakse erinevate katsemeetoditega paigaldatud lõikude asfaltkatete põhjalikumad kontrollmõõtmised ja analüüs ning selle põhjal koostatakse lõpparuanne ja soovitused asfalditööde kvaliteedi tagamiseks ja katsetatud seadmete juurutamiseks. Projekti tulemustes antakse ülevaade sügisesel Asfaldipäeval ja ajalehe Äripäev Ehitaja erinumbris.

Teabepäeva programm on alla laetav SIIT, sündmuse pilte näeb SIIT

Teabepäeva ettekanded:

1. Maanteeameti teedeehituse kvaliteedi eesmärgid, Kaupo Sirk, Maanteeamet

2. Vögele asfalditäiturid ja eri riikide kasutamise kogemused, Marcio Cavalcanti Happle, Joseph Vögele AG, Saksamaa

3. Asfalkatte eluea suurendamine termoskaneerimise seadmetegaConny Andersson, Adelo AB, Rootsi
 

Lisainformatsioon: Teedeklastri projektijuht Märt Puust (mart.puust@asfaldiliit.ee).

Teabepäeva korraldamist toetas EAS Euroopa Regionaalarengufondist.

Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike