07.06.2016 08:35

Betoonteede konverents 7. juunil 2016

Teisipäeval, 7. juunil toimus Riigikogu konverentsisaalis konverents „Betoonteede ehitamise väliskogemuse tutvustamine Eestis”.

Konverentsi peaesinejateks olid Poola Maanteeameti eksperdid, kes tutvustasid viimase 25 aasta betoonkatendite ehitamise kogemusi. Poolas on selle aja jooksul ehitatud üle 500 km betoonkattega teid ja aastaks 2023 on kavas ehitada täiendavalt 800 km betoonteid. 

Lisaks väliskülalistele esinesid sõnavõttudega Eesti Asfaldiliidu ja Lemminkäinen Eesti AS juhatuse esimees Sven Pertens ning Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esimees ja AS Kunda Nordic Tsemendi tegevjuht Meelis Einstein. Ekspertide tasemel esinesid ettekannetega Eesti Maanteeameti, Teede Tehnokeskuse ja Tallinna linnavalitsuse spetsialistid.

Konverentsi korraldasid Riigikogu majanduskomisjon, Eesti Betooniühing, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja Eesti Asfaldiliit.

Konverentsi ettekanded:

An overview of the construction of concrete roads in Poland over the past 25 years
Ülevaade betoonteede ehitamisest Poolas viimase 25 aasta jooksul
Witold Zapaśnik, Poola Maanteeameti Tehnoloogiaosakonna betooni ja betoonkatendite sektori juhtivspetsialist

How did we get to the point that modern concrete roads began to build and the role of GDDKiA in this process
Kuidas jõuti Poolas kaasaegsete betoonteede rajamiseni ja Poola Maanteeameti roll selles
Wacław Michalski, Poola Maanteeameti Tehnoloogiaosakonna direktor

An overview of executed road investments in cement concrete technology on the bases of principles included in the General Technical Specifications (OST)
Ülevaade betoonteede ehitusele kehtestatud kaasaegsetest tehnilistest tingimustest (OST)
Ireneusz Mikulicki, Poola Maanteeameti Lodzi regiooni tehnoloogia asedirektor

Maanteeameti ehitusobjektide visioon kuni aastani 2030. Betoonkatendi tasuvuse aspektid
Tõnis Tagger, Eesti Maanteeameti ehitusosakonna juhtivspetsialist

Teekonstruktsioonide katsetustest, kus on kasutatud olulisel määral tsementi
Taavi Tõnts, Eesti Maanteeameti teede arengu osakonna juhtivinsener

Tallinn-Narva maantee 1967. aastal ehitatud betoontee lõigu uuringu tulemused
Marek Truu, Teede Tehnokeskus AS arenduse ja uuringute osakonna juhataja

Tallinna betoontee katselõigu ehitamisest: Betoonist teekate on asfaldist kestvam ja ka odavam
Priit Willbach, Tallinna LV nõunik, tehnikateaduste doktor

Peatöövõtja kogemused
Sven PertensLemminkäinen Eesti AS juhatuse esimees

Konverentsi videosalvestus