Eesti Standardikeskuse koolitus

09.01.2020 10:00

Eesti Standardikeskuse koolitus "Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele"

2017. aasta lõpus hakkas kehtima uus standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele". Koolitusel keskendutakse standardi muudatustele võrreldes standardi eelmise versiooniga, tutvustatakse uusi mõisteid ja laborite akrediteerimisvõimalusi vastavalt uutele nõudmistele.

Toimuva koolituse täpsem info on leitav ja registreerida saab SIIN