26.06.2024 10:57

Eesti Taristuehituse Liit tunnustas 2024. aasta parimaid TTK ja TalTECH’i teedeehituse eriala lõputöid

Ka sel aastal jätkas Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) juba 2014. aastal alustatud traditsiooniga tunnustada parimaid TalTECH'i ja Tallinna Tehnikakõrgkooli teedeehituse eriala lõputöid. Tunnustamise eesmärgiks on teehoiu valdkonna teadus- ja arendustegevuse edendamine ning üliõpilaste motiveerimine innovatiivsete lahenduste leidmiseks. Eesti Taristuehituse Liidu jaoks on väga oluline pidev koostöö kõrgkooliga ja ülikooliga, et seekaudu toetada valdkonna järelkasvuga seotut.

Taristuehituse Liidu poolt osutusid 2024. aasta parimateks valitud lõputöödeks:

TalTECH’st Kait Värat’i töö - Deformatsioonikindluse ja jäävpoorsuse sõltuvus asfaltsegu mahumassi määramise meetodist AC 32 base näitel.
Lõputöö juhendaja oli doktorant Kristjan Lill.

Magistritöös uuriti mahumassi määramise meetodi valiku mõju jäävpoorsusele asfaltsegu AC 32 base puhul. Teise suure teemana uuriti laboratoorsete katsetuste käigus ja asfaltsegu AC 32 base näitel, kuidas mõjutab asfaltsegu deformatsioonikindlust mahumassi meetodi määramise valik.

Tallinna Tehnikakõrgkoolist Anri Raudsepp’i töö - "Pindamise sideaine kulunormi analüüs".
Lõputöö juhendaja oli juhtivlektor Sven Sillamäe.

Lõputöö raames uuriti erinevate riikide pindamisejuhendeid ja analüüsiti 2023. aastal pinnatud Eesti riigiteid ning toodi välja tegurid, mis mõjutavad pindamisel kasutatava sideaine kulunormi. Töö eesmärgiks oli pinnatud teede analüüsi kaudu ja teooria põhjal pakkuda välja sideaine kulunorm koos korrektuuri tabeliga, et vähendada pinnatud teedel tekkivaid defekte.