11.08.2023 16:00

ESTEL korraldab Arvamusfestivalil arutelu „#TEEMIDATAHAD: millist tulevikuteed tahad sina?”

Eesti Taristuehituse Liit korraldab tänavusel Paides toimuval Arvamusfestivalil teedevõrgu olukorda ja arengut käsitleva arutelu „#TEEMIDATAHAD: millist tulevikuteed tahad sina?“. Arutelu toimub Arvamusfestivali esimesel päeval, 11. augustil ning leiab aset Festivaliklubi alal alates kella 16.00’st.

#TEEMIDATAHAD on Eesti Taristuehituse Liidu poolt käivitatud kampaania, mis paneb Su mõtlema tulevikuteest. On see turvalisem tee koju, ohutu ja kiirem sõit Tallinnast Pärnusse või Tartusse, läbimõeldud rattatee või rohetehnoloogiate abil ehitatud teed. Kuidas ehitame nutikaid teid? Millist linnaruumi väärime? Kas energiat andev tee on käegakatsutav tulevik? Kas elektriautodega saab Eestile tiiru peale teha? Kas riik tagab meie unistuste/vajaduste täitmiseks stabiilse rahastuse?

Praegusel ajahetkel seisame Eestis silmitsi olukorraga, mil teedevõrgu arendamine on olnud juba aastaid alarahastatud - hetke seisuga moodustab remondivõlg üle 4 miljardi euro. Meie teed lagunevad, kuid hea teedevõrk vajab investeeringuid riigi poolt. Läti on lubanud järgneva paarikümne aastaga ehitada välja 1000 km neljarajalisi teid, samal ajal kui Eesti iseseisvuse ehitustempo on olnud 3 km aastas ja selles tempos jõuaksime põhimaanteed neljarajalisteks välja ehitada alles 100 aasta pärast. Hea teedevõrk ja ka üldises plaanis taristu mõjutab meie riigi konkurentsivõimet, kaitsevõimekust, ääremaastumise pidurdamist, rohepöördele kaasaaitamisest, tulevikuga kaasas käimist.

Taristuehituse Liit soovib arutelu käigus panna osalejad ja publiku mõtlema selle peale, millised teed teeniksid enim nii Eesti kui ka meie inimeste huve. Arutelust võtavad osa Riigikogu liige Pipi-Liis Siemann, Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, linnaarhitekt Tõnis Arjus, TREV 2 Grupi juht ja Taristuehituse Liidu auliige Sven Pertens, Transpordiameti peadirektor Priit Sauk ja Clevoni esindaja Margot Arula. Arutelu juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Sandra Särav.

Info Facebookis Festivaliklubi ala kohta: https://www.facebook.com/events/996907301488253.
Vaata kogu Arvamusfestivali kava: https://arvamusfestival.ee/kava/#/