16.08.2023 08:03

ESTEL'i arutelu Arvamusfestivalil pani mõtlema tulevikuteedele

Tänavuse Arvamusfestivali raames toimus ka Eesti Taristuehituse Liidu arutelu “#TEEMIDATAHAD: Millist tuleviku teed tahad Sina?”. Arutelust võtsid osas Trev-2 Grupi juht ja ESTELi auliige Sven Pertens, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus, Transpordiameti peadirektor Priit Sauk, Riigikogu liige Pipi-Liis Siemann ja Clevoni esindaja Margot Arula. Arutelu juhtis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler Sandra Särav. 

Tulevikuteedest räägiti läbi erinevate prismade. Arutelu algus seadis fookusesse liiklusohutuse meie teedel, millele raames oli juttu ruumiplaneerimisest, kiirusest, liiklusharidusest ja rahva teadlikkusest. Leiti, et praegusel ajahetkel on suurel osal meie elanikkonnast keeruline loobuda autodest, selleks vajame ennekõike läbimõeldud ühistranspordi ühendusi ja uute harjumuste juurutamist. Kuid ka teiste vahenditega liikumiseks ei saa me üle ega ümber sellest, et teedevõrk peab olema korras.  

Vaadati ka teedevõrku kaugema tuleviku perspektiivis. Kuidas oleme valmis uute isejuhtivate transpordivahendite tulekuks? Kuidas automatiseerimine transpordis muuta kättesaadavaks kõigile Eesti elanikele? Kuidas saame tehnoloogiat kasutada reaalajas teabe edastamiseks teede olude, liikluse ja ühistranspordi ajakavade kohta, eriti Eesti maapiirkondades? Osalejad olid ühel meeles selles osas, et teedeehituses tuleb aina enam võtta kasutusele rohetehnoloogiaid, milleks on sektor ise ka juba valmisolekut üles näidanud.  

Arutelu võttis kokku teedevõrgu rahastuse küsimus, mille puhul rõhutati Eesti teedevõrgu suurt remondivõlga, kehvasid eelarvelisi prognoose ja riigi suutmatust ELi eest võetud kohustusi TEN-T teede väljaehitamisel lubatud 2030. aastaks täita. Pideva alarahastamise tõttu oleme olukorras, kus ettevõtetel on olemas valmisolek keskkonnasäästlikuks ja innovaatiliseks ehitamiseks, kuid riigil puudub valmisolek väärtuspõhiseid hankeid korraldada. Kui tulevikuteed ootaksid enim rohelisi lahendusi. Ühe võimaliku lahendusena teedevõrgu stabiilsema rahastuse tagamiseks nähti ka automaksu sihtotstabelist suunamist teedevõrku, kuid selline otsus peab ennekõike sündima poliitilisel tasandil.  

Osalejad olid valmis võtma vastu ka arutelujuhi poolt etteantud väljakutsed: kes lubas teha kõik alla 1,5 km käigud jala või kergliikuriga, kes lubas kord nädalas autot üldse mitte kasutada, kes lubas kuu aja jooksul oma autosõidud ühistranspordiga asendada. ESTELi auliige Sven Pertens lubas kasutada järgneval kuul autot poole vähem, elame talle selle väljakutse teostamisel kaasa!