Teedeehitaja, tase 4

30.05.2019 14:15

Teedeehitaja, tase 4

Teedeehitaja, tase 4

Kutsekomisjoni istung toimub 11.06.2019

Kutsekomisjoni istungile kutsetaotlusdokumentide esitamine 03.06.2019 kell 10:00 Järvamaa Kutsehariduskeskuses (Särevere, 72101 Järva maakond). Kutse taotlemiseks saab dokumendid kutsetaotlus@asfaldiliit.ee või kohapeal.