21.06.2022 09:00

Truupide ja sildade hoole

Truupide ja sildade hoole - 21. juunil 2022. aastal koostöös AS Teede Tehnokekusega toimuv infopäev

Koolituse toimumise koht: veebiseminar Teams's.
Algus kell 9.00 ; kestus 4 akadeemilist tundi ; 3,4 TP

Koolituse maksumus: 110.- eurot + km *
* Hind kohaliku omavalitsuse esindajale 90.- eurot + km.

Koolituse läbiviijad:
Olari Valter, Transpordiamet
Aivar Aigro, Põltsamaa Vallavalitsus
Enn Kulp, Hydroseal OÜ

Koolituse eesmärk: infopäeval osalejatele jagatakse teavet truupide ja sildade hoolde tegevusest ja selle aluseks olevatest normdokumentidest.
Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid kogemustest truupide ja sildade hooldamisel tellija vaates, samuti juhitakse tähelepanu vete ärajuhtimise süsteemide olulisusele ja truubitorude valiku kriteeriumidele.   

Koolituse sihtgrupp: kohalike omavalitsuste ja muud teehoiutööde tellijad, projekteerija ning ehitamise ning omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad..

Koolitusele registreerida saab SIIN