17.05.2021

Riigikohtu 17.05.2021 üldkogu otsusega (kohtuasi nr 3-18-1432) on ajutiselt peatatud teedeinseneride kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine. 

Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusevastaseks olukorra, kus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ei kehtestanud ehitusvaldkonnas pädevate isikute hariduse ja töökogemuse nõudeid, vaid jättis need kutsenõukogu otsustada.

Riigikohtu üldkogu otsuse kohaselt on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister jätnud määrusega kehtestamata EhS § 24 lg 4 nimetatud kvalifikatsiooninõuded ning Riigikohus tunnistas nõuete kehtestamata jätmise põhiseadusega vastuolus olevaks. 

Eesti Taristuehituse Liidu kutsekomisjonil on võimalik kutsetaotlusi menetleda alles pärast seda, kui valdkonna eest vastutav minister (praegu majandus- ja taristuminister) on asjaomased kvalifikatsiooninõuded EhS § 24 lg 4 alusel kehtestanud. Seoses sellega ei võeta kutsetaotlusi ajutiselt vastu ajavahemikus 17.05.2021 kuni ministri poolt kvalifikatsiooninõuete kehtestamiseni.