09.06.2021

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil valmis heas koostöös era- ja avaliku sektoriga „Ehituse pikk vaade 2035“ ehk visioon ja tegevusplaan sellest, kuidas Eesti ehitusvaldkonda järgmise 14 aasta jooksul edasi arendada. On kõikide huvides, et ehitusvaldkond oleks tulevikus veelgi viljakam, keskkonnasäästlikum, läbimõeldum ja uutele tehnoloogiatele avatum, sest vaid nii jõutakse kvaliteetse elukeskkonna ja tootlikkuse tõusuni. 

9. juunil allkirjastasid majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning sektori osapooled „Ehituse pikk vaade 2035“ dokumendi, millega lepiti kokku ühistes kavatsustes. Ehitussektori osapoolte vahelise ühiste kavatsuste dokumendi allkirjastas ka Eesti Taristuehituse Liit.

Ehituse pikk vaade 2035 - KOKKULEPE.