Haljastusalane infopäev
16.06.2023

Teedeobjetide ehitamise raames on jäänud teenimatult tahaplaanile haljastustööd. Koostöös Teede Tehnokeskuse ja Kommunaalmajanduse Ühinguga viis ESTEL 15. juunil läbi esmakordselt infopäeva, mis keskendus ainult haljastusega seotud teemadele. Infopäeva eesmärk oli edastada osalejale infot meie linnade ja maanteede haljastuse korralduse hetkeseisust; lähtudes meie klimaatilistest tingimustest ja edasisest hooldamisest jagada soovitusi puude-põõsaste-jm taimede valikuks; haljastusprojektide teostusest praktikas; haljastustööde järelevalvest; haljastuse garantiiaegsest ja garantiijärgsest hooldusest ning hooldusjuhendist.

Päev läks korda ja andis meile kindlust, et ka tulevikus on sel teemal koolitused oodatud.