30.04.2021

Valitsus kiitis 27. aprillil heaks ehituse pika vaate strateegia, mis seab ehitussektorile eesmärgid 2035. aastani.
Ehituse pikk vaade valmis avaliku ja erasektori koostöös, mille käigus sõnastati ehitusvaldkonna põhiprobleemid ning seati seitse suurt ühist eesmärki, milleni 2035. aastaks jõuda. See on alus keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja erasektori ühiskondlikuks kokkuleppeks ja koostööks. Strateegiast lähtudes valmib ka vastav rakenduskava.

Pikemat uudist saad lugeda SIIT.

Ehituse pika vaate dokument