Pressiteade: Kutsume üles esitama nominente Aadu Lassi nimelistele teedevaldkonna auhindadele
24.08.2023

Transpordiamet ja Eesti Taristuehituse Liit on kuulutanud kuuendat korda välja konkursi insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna elutöö- ja inseneripreemiatele, kuhu saab kandidaate esitada kuni 6. oktoobrini 2023.

Käesoleva aasta laureaadid kuulutatakse välja Eesti Taristuehituse Liidu konverentsil „Teedepäev“ 2. novembril.

Konkursi eesmärk on teedeinseneri elukutse propageerimine, erialase tegevuse ja väljapaistvate saavutuste väärtustamine ning teedevaldkonnale pühendunud ja selle arengut mõjutanud inseneride tunnustamine. Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind antakse välja kahes kategoorias: elutööpreemia ja inseneripreemia.

Auhinnasaajad valib välja Transpordiameti ja Eesti Taristuehituse Liidu koostöös kokku kutsutud auhinnakomisjon, kuhu kuuluvad erialaliitude ja teedeehituse eriala õpetavate õppeasutuste esindajad ning nii avaliku kui ka erasektori esindajad.

2022. aastal pälvis Aadu elutööpreemia Tiit Metsvahi, kes lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonna ehitusinsenerina autoteede erialal 1970. aastal ning asus seal hiljem tööle õppejõuna. 1979. aastal valiti ta autoteede kateedri vanemõpetajaks ja hiljem on ta olnud dotsendi, lektori, teaduri, projektispetsialisti ja õppekava programmijuhi ametikohal.

Aadu inseneripreemia pälvis 2022. aastal Jaanus Taro, kes on teedevaldkonnas olnud tegev alates 1997. aastast. Enam kui 20 aastat on ta kuulunud erinevate teedeehituse ettevõtete juhtorganitesse ning tema poole saab alati pöörduda teedeehituse valdkonda puudutavates küsimustes.

Elutööpreemia laureaati autasustatakse rahalise preemia, audiplomi ja temaatilise skulptuuriga. Inseneripreemia laureaati autasustatakse vabalt valitud erialakonverentsi tasuta osaluse, audiplomi ja temaatilise skulptuuriga. Skulptuuride autor on skulptor Elo Liiv.

Aadu Lassi nimelisele teedevaldkonna auhinna lisainfo ja statuut. Kandidaatide taotlused inseneri- või elutööpreemiale saata e-posti aadressil kai.simson@transpordiamet.ee.

Foto temaatilisest skulptuurist leiab siit.