Pressiteade: Taristuehituse Liit sai üle 12 aasta uue juhatuse esimehe
22.05.2023

Eesti Taristuehituse Liit (ESTEL) valis reedel, 19. mail, toimunud üldkoosolekul endale uue juhatuse ja juhatuse esimehe – senise kauaaegse juhi Sven Pertensi vahetas välja Indrek Pappel. 

Uude juhatusse kuuluvad Verston OÜ liige Tarvi Kliimask, Verston OÜ juhatuse esimees Veiko Veskimäe, Üle OÜ juhatuse liige Marek Koit, TREV-2 Grupi juhatuse liige Priit Kuldsaar, KMG OÜ juhatuse liige Indrek Pappel, Tref AS-i juhatuse esimees Andres Gailit ja Tallinna Teede AS-i juhatuse esimees Jüri Läll. Juhatuse esimeheks sai Indrek Pappel ja aseesimeheks Andres Gailit. 

12 aastat ESTELit juhtinud Sven Pertens juhatuse esimehe kohale enam ei pürginud, sest soovis pikalt tema käes püsinud teatepulga edasi anda. „Ma ei kao valdkonna jaoks kuhugi ja olen valmis jätkama taristuehitajate ühe eestkõnelejana,“ kinnitas Pertens. „Soovin juhatuse esimehe kohast loobumisega tuua liidu juhatusse värsket verd ja võtta endale aega muude ülesannetega tegelemiseks.“ 

Lähtuvalt liidu põhikirjast tegi uus valitud juhatus ettepaneku valida Sven Pertens ESTEL-i auliikmeks. Üldkoosolek kinnitas tehtud ettepaneku ühehäälselt.     

Uue juhatuse esimehe Indrek Pappeli sõnul võtab ta Pertensilt teatepulga üle olukorras, kus  poliitiline ja majanduslik keskkond pole viimastel aastatel taristuehituse valdkonda hellitanud ning seetõttu jätkub pingeline töö taristuehituse probleemide ja investeeringuvajaduse teadvustamiseks. „Kahjuks tegutseb taristuehituse valdkond praegu kroonilise ja süveneva rahapuuduse olukorras,“ nentis Pappel.  

Pappeli sõnul on ohutuse ja sõidumugavuse nimel taristuehitajate jaoks äärmiselt oluline tagada teedevõrgu arengule stabiilne rahastus, mis vastab riigi enda uuringutes välja toodud vajadusele. See tähendab, et aastast 2024 peaks riigimaanteede  rahastamine olema vähemalt 400 miljonit eurot aastas. „Sellisel juhul oleks  võimalik tagada riigiteede säilitamine viisil, et remondivõlg ei suureneks ning suudetaks arendada riigiteid plaanitu kohaselt, mis muuhulgas tähendaks ka 2+2 maanteede väljaehitamist vastavalt Euroopa Liidu ees võetud kohustusele,“ rääkis Pappel.  

Pappel lisas, et kindlasti on vajalik ka riigipoolne pikem visioon teedevõrgu arendamiseks koos vastavate konkreetsete tegevusplaanide ja rahastusettepanekutega. „Näiteks Soomes ja Rootsis on sellised plaanid aluseks teedevõrgu arendamisel ja korrahoiul,“ märkis Pappel. 

Pikk visioon on vajalik ka selleks, et lisaks selgele investeeringutevoole tuleb tagada taristuehituse  õigeaegne üleminek rohelisematele tehnoloogiatele ja innovaatilisemate ning säästlikumate lahenduste kasutuselevõtt, milleks tuleb alates 2024. aastast alustada järk-järgulise üleminekuga väärtuspõhistele riigihangetele tee-ehituses. „Oleme kõik need oma ettepanekud esitanud ka uuele valitsuskoalitsioonile ning loodame igakülgsele ja konstruktiivsele koostööle nendega,“ ütles Pappel. 

Pildil vasakult: Uue juhatuse liikmed Indrek Pappel, Tarvi Kliimask, Priit Kuldsaar, Andres Gailit, Jüri Läll ja Marek Koit.