Pressiteade: UIC, IRF ja OLE koostöös valmisid raudteeohutusflaierid
15.12.2021

Raudteeületuskoht on liides maantee- ja raudteetaristu vahel. Raudteeülesõidukoha kasutamine on ohutu seni, kuni kasutajad järgivad reegleid. Sellegipoolest on oht endiselt olemas ning rongi ja tarbesõiduki kokkupõrke tagajärjed võivad olla dramaatilised. Ülemaailmne kauba- ja reisijatevedu, nii maanteel kui ka raudteel, on viimastel aastakümnetel märkimisväärselt suurenenud, suurendades sellega ka kokkupõrgete ohtu raudteeülesõidukohtadel.
Sellega seoses ja ÜRO teise liiklusohutuse kümnendi 2021–2030 raames on Rahvusvaheline Teedeliit (IRF) ja Rahvusvaheline Raudteeliit (UIC), kaks ülemaailmset maantee- ja raudteeühendust ning Operation Lifesaver Estonia (OLE) otsustanud ühendada jõud, et tõsta kergsõidukite juhtide teadlikkust raudteeülesõiduohutusest ja aidata seeläbi kaasa kokkupõrgete ja nendega seotud õnnetuste vähendamisele.
Kolm organisatsiooni on ühiselt välja töötanud kaks spetsiaalset ohutusflaierit – ühe kaherattalistele sõidukitele ja teise neljarattalistele mootorsõidukitele –, mis avaldati inglise, prantsuse ja hispaania keeles. Kuigi need ei pruugi hõlmata kõiki olukordi, mis kergsõidukite juhtide raudteeülesõidukohtadel tekkida võivad, tõstavad flaierid siiski teadlikkust, kuidas vältida kokkupõrkeni viivaid riske.

Flaierid ja täielik pressiteade on saadaval inglise, prantsuse ja hispaania keeles. Nendele juurdepääsuks klõpsake SIIA.