Taristuehituse Liit jätkab teedeehituse kutseala kutse andjana
03.05.2023
Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 13.04.2023 koosoleku otsusele nr 47 kuulutati teedeehituse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Taristuehituse Liit.
Uus kutse andja õigus jõustub pärast olemasoleva lõppemist 5.12.2023 ja kehtib 5 aastat, kuni 5.12.2028. Õiguse jõustumisel avaldatakse vastav teave ka kutseregistris.
ESTEL-il on järgmiste kutsete väljastamise õigus:
Teedeinsener, tase 6;
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7;
Volitatud teedeinsener, tase 8;
Teedeehitaja, tase 4.