Teedeehitajad arutasid rahandusministriga madalseisust väljatuleku võimalusi
01.03.2023

Eesti Taristuehituse Liidu esindajad kohtusid teisipäeval, 28. veebruaril rahandusminister Annely Akkermanniga, et arutada teedesektorit viimasel aastal tabanud madalseisu, mis tuleneb riigipoolse pika plaani puudumisest ja aina süvenevast alarahastusest sektoris. “Teede remondivõlg on üle 4 miljardi euro, teedeehituse eelarve on püsinud samal tasemel inflatsiooniga arvestamata üle 10 aasta, sõjast tulenev hinnatõus kärpis kõvasti planeeritud projektide mahtu. Viimase riigieelarve seaduse kohaselt kukuvad numbrid veelgi, teedesektor on muutunud riigi peamiseks kokkuhoiukohaks,” sõnas Taristuehituse Liidu esimees Sven Pertens. 2024.–2025. aastal vähendab juba niigi alarahastatud sektori vahendeid ulatuses, mis tähendab mahu mõttes ligi 60-70% langust.
Teedesektor tähendab aga palju enamat kui pelgalt mõned ettevõtted, kellel on oht keerulise aja tõttu pankrotti minna. Teedesektori taga on spetsialistid, riigi võimekus tulevikus teid ehitada, majanduslik konkurentsivõime ja kaitsevõimekus, iga Eesti inimese heaolu ja ohutus, mis kõik sõltuvad heast teedevõrgust,” sõnas Pertens. Liidu esindajate sõnul ootab sektor uuelt valitsuselt selget sõnumit selles osas, mis on Eesti riigi plaan seoses teedeehitusega ja kuidas lahendatakse süveneva alarahastuse küsimus.Rahandusminister Annely Akkermann kinnitas, et mõistab teedesektorit tabanud muret. “Uus valitsus peab mõtlema selle peale, kuidas leida täiendavad vahendid ja tagada sektorile ja Eesti teedevõrgu arengule stabiilsus,” sõnas rahandusminister. Ta möönis, et see ei ole lihtne ülesanne, sest paljud valdkonnad vajavad investeeringuid, kuid korralikud maanteed on riigile väga olulised, nii majandusarengu kui ohutu liikluse mõttes. Maanteede hoolduse, remondi ja ehituse valdkonnas peab minimaalne tase olema alati täidetud, sest vastasel juhul hakkavad juba rajatud teed lagunema. Tehtud investeeringutest ilmajäämist riik lubada ei saa. Mullu septembris valminud aruandes osutas ka Riigikontroll taristuehituse teravatele probleemidele teedeehituses: väheneva riigipoolse rahastuse tõttu võivad teede kvaliteet ning sõiduohutus halveneda ja Euroopa Liidu ees võetud kohustus põhimaanteede väljaehitamiseks jääb täitmata. Riigikontrolli aruanne kinnitas, et enam pole üleeuroopalise teedevõrgu (TEN-T) väljaehitamine ja EL kohustused nõuetekohaselt täita.

Fotol rahandusminister Annely Akkermann, Taristuehituse Liidu juhatuse esimees Sven Pertens ja juhatuse liige Veiko Veskimäe.