Teedeinseneride koolituspäev Tallinna Tehnikülikoolis
14.03.2024

Toimuva koolituse üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine. Koolituse sihtgrupiks on teedeinsenerid.

Teemad:
• liiklusvoo teooria - mida sellest peaks teada teedeinsener?
• kuni 60 tonniste modulaarsõidukite mõju teekonstruktsioonile ja liiklusohutusele. Katendiarvutus erinevate koormuste valguses;
• kivi- ja plaatkatted.

Koolitusega saad tutvuda ja registreerida end SIIT.