Uued riigihangete läbiviimise strateegilised põhimõtted
17.05.2023

Rahandusministeerium on saatnud avalikuks konsultatsiooniks uued riigihangete läbiviimise strateegilised põhimõtted. Riigihangete valdkonnas seatakse eesmärgiks järgida riigihangete väljatöötamisel ja elluviimisel järgmisi põhimõtteid:
● Riigihanke ülesanne püstitatakse probleemist ja tarbimise säästlikkusest lähtuvalt
● Riigihanke läbiviimisel arvestatakse, et riigihange oleks
- keskkonnahoidlik
- sotsiaalselt vastutustundlik
- innovatsiooni toetav
- usaldusväärne (õiguskindel, läbipaistev ja riigi julgeolekut arvestav)
- mõistlik (tõhusalt korraldatav, majanduslikult soodne, kvaliteeti väärtustav ja koostööle orienteeritud)