01.07.2020

1. juulil avaldati EVS Teatajas standardi EVS-EN 12697-1:2020 "Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa1: Lahustava sideaine sisaldus", uuendatud versioon.

Standardit on võimalik osta Eesti Standardikeskusest.