16.07.2020

16. juulil avaldati EVS Teatajas standardite:
- EVS-EN 12697-28:2020 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 28: Proovide ettevalmistamine sideainesisalduse, veesisalduse ja terastikulise koostise määramiseks
- EVS-EN 12697-34:2020 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 34: Marshalli katse

uuendatud versioonid.

Standardeid on võimalik osta Eesti Standardikeskusest.