Europass on mõeldud kõigile, kes vajavad rahvusvahelist tööriista oma oskuste ära tundmiseks ja esile tõstmiseks.

Europass aitab õpilastel või töötajatel oma teadmisi ja oskusi arusaadaval viisil tutvustada. Europassi abil saab hõlpsalt näidata oma oskusi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Asutused ja ülikoolid toetavad (üli)õpilaste rahvusvahelistumist, väljastavad Europassi dokumente ja juhendavad (üli)õpilasi Europassi kasutamisel.

Europassi abil on tööandjal või haridusasutusel lihtsam taotleja teadmisi ja oskusi hinnata ja võrrelda. Oskuste selge dokumenteerimine võimaldab tööjõu oskusi paremini kasutada. Europass aitab haridus-, koolitus- ja juhendamisspetsialistidel koolitust soovijaid paremini nõustada.

Europassi kasutamine on tasuta. Eesti Europassi keskus on SA Kutsekoda. Europassi keskus haldab, arendab ja vahendab Europassi teenuseid.

Europassi portaali pakub võimalusi, mis aitavad inimestel oma teadmisi, oskusi, võimeid ja kogemusi nii Eesti kui Euroopa tööturul ja koolitusmaastikul paremini nähtavaks teha.

2020. aasta suvel täielikult uuenenud Europassi portaal pakub kõigi isiku arengut kajastavate dokumentide ja tõendusmaterjalide (nt diplomid, sertifikaadid, koolitus- ja kutsetunnistused, kutsetunnistuse lisad jmt) koondamist E-portfooliosse. Uus paindlik, turvaline ja andmekaitse tingimustele vastav portaal sisaldab muuhulgas:

  • Mitme erineva kujundusega CV vormi, mida vastavalt vajadusele saab luua mitu tükki ja mitmes keeles
  • Kaaskirja (de)põhja
  • Motivatsioonikirja(de) põhja
  • Võimalust lisada, hallata ja jagada erinevaid faile, pildi-, video- vms materjali oma oskuste tõendamiseks
  • Võimalust tasuta hoiustada oma dokumente pilveserveris ning hallata neid mugavalt mistahes seadmes igal ajal ja igal pool
  • Üle-Euroopalist õppimisvõimaluste ja tööpakkumiste andmebaasi, mis saadab pakkumisi vastavalt iga isiku eelistustele.

Uuenenud portaali võimalustega saab tutvuda Eesti Europassi Keskuse veebilehel www.europass.ee.
Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmist kaasrahastatav platvorm on kõigile kasutajatele tasuta.

Kvalifikatsiooniraamistiku, kutsetaseme, kutsetunnistuse ja kvalifikatsiooni tunnustamise teema on aktuaalne iga inimese jaoks. Selle teema mõistmise hõlbustamiseks ja Europassi uute võimaluste tutvustamiseks on loodud teavitusmaterjalid, nt:

Materjalidega tutvuge ja laadige alla Europassi kodulehel.