Vastastikuse kokkuleppe korral (koolitajal ega ESTEL-il puudub kohustus eelnevalt täiendusõppe punkte hinnata) määrab ESTEL iga konkreetse koolituse täiendusõppe punkte. Tasu on 25 € (+km) / 1 TP (täiendusõppe punkti kohta).

ESTEL poolt määratud täiendusõppe punktide võib koolitaja märkida kuulajale antavale tunnistusele järgneva kirjega: "Koolituskava on hinnatud ESTEL-i kutsekomisjoni poolt ja annab xx täiendusõppe punkti". Samasisulise koolituse punkte saab koolitaja kasutada ühe aasta jooksul nende määramisest.