Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 13.04.2023 koosoleku otsusele nr 1.1 kuulutati teedeehituse kutseala kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Taristuehituse Liit ; ESTEL.

ESTEL-il on ajavahemikus 06.12.2023 – 05.12.2028 järgmiste kutsete väljastamise õigus:

  • Teedeinsener, tase 6;
  • Diplomeeritud teedeinsener, tase 7;
  • Volitatud teedeinsener, tase 8;
  • Teedeehitaja, tase 4.

Kutse andja Kutsekomisjonide koosseisud on leitavad SIIT.

Kutsekoja kodulehe põhiaadress: https://www.kutsekoda.ee
Kutsesüsteemi tutvustus: https://www.kutsekoda.ee/kutsesusteem/
Kutseregister: https://www.kutseregister.ee

Link kutse andja lehele kutseregistris: MTÜ Eesti Taristuehituse Liit
 

UUDIS 5.12.2019 - paberkandjal kutsetunnistuste väljastamisest

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Seetõttu loobub Kutsekoda alates 1. jaanuarist 2020 vaikimisi kutsetunnistuste trükkimisest.

Siiski võib tekkida olukordi, kus kutsetunnistuse registrikanne ei ole piisav ja trükitud tunnistust võib vaja minna. Näiteks, kui:

-              soovitakse tunnistust tõlkida ja/või apostillida

-              soovitakse paberkandjal tunnistust  esitada kodu- või välismaal

Kutse andjana lisame kutse taotlemise avaldusele lause, millega taotleja saab teada anda oma soovist saada paberkandjal kutsetunnistus.

Tunnistusi on võimalik ka tagantjärele trükkida, milleks tuleb kutse taotlejal pöörduda kutse andja poole. Funktsiooni Tagantjärele trükkida saab kasutada ainult ühel korral.

Kutseregistrisse taotlusi sisestades on kutse andjal (ESTEL) võimalus valida, kas tunnistus trükitakse või ei. Paberkandjal kutsetunnistuse lisatasu on 2,50.

PS. Kui tunnistus on märgitud trükkimiseks esimesel korral sisestades või on juba tagantjärele trükitud, siis uue originaali saamiseks ja trükkimiseks tuleb taotleda duplikaati. Sellisel juhul antakse tunnistusele uus number ja eelmise numbriga kutsetunnistus ning selle registrikanne muutub kehtetuks.