Liidu liikmed

Eesti Taristuehituse Liit (endise nimega Eesti Asfaldiliit) on 5. juunil 1991. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on teedevaldkonna tegevuse ning arengu toetamine. Liidu liikmed on teehoiuga tegelevad või sellega seotud Eestis registreeritud ettevõtted ja erialaharidusega insenerid. Eesti Taristuehituse Liit korraldab regulaarselt teabeüritusi (Asfaldipäevad, erialaseminarid jms) ja jagab oma liikmetele erialast teavet.

Eesti Taristuehituse Liidu liikmed:

Üksikliikmed:

 • Anton Ennus
 • Jüri Helila
 • Tarvi Kliimask
 • Aleksander Kaldas
 • Sven Pertens
 • Jüri Kirotam
 • Ain Tromp
 • Tarmo Trei
 • Hillar Varik
 • Mati Ertsen
 • Jüri Valtna
 • Koit Tsefels
 • Tiit Padar
 • Vaabo Annus
 • Martin Karu
 • Andri Tõnstein
 • Lembit Makstin
 • Ain Pähkel
 • Kaarel Sahk
 • Jüri Kivilaid