10.10.2014 00:35

Toimus konverents "Taasakasutatavate materjalide kasutamine teedeehituses"

EJKL Kompetentsikeskus/Jäätmete Taaskasutusklaster ja Eesti Asfaldiliit/Teedeklaster korraldasid 9. ja 10. oktoobril Tallinna Teletornis rahvusvahelise konverentsi ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamise ning taaskasutatavate materjalide kasutamise teemal teedeehituses. Euroopa Liidu jäätmedirektiivi kohaselt tuleb aastaks 2020 70% ehitus- ja lammutusprahist korduvkasutada, ringlusse võtta või muul moel, nt  täitematerjalina, taaskasutada. Selle kohustuse teadvustamiseks, teiste riikide kogemuste jagamiseks ning  koostöösidemete loomiseks kahe valdkonna ettevõtete ja asutuste vahel oligi konverents korraldatud.

Konverentsil tegid ettekande kaks väliskülalist – Martin Car Austriast ja  Christian John Engelsen Norrast. Tegemist on ekspertidega, kes igapäevaselt tegelevad ehitus-lammutusjäätmete taaskasutamisega ja omavad kõrget reputatsiooni nii oma riigis kui ka rahvusvaheliselt vastavate regulatsioonide loomisel ja rakendamisel.

Lisaks välisettekannetele said osalejad hea ülevaate Eesti senistest kogemustest ja väljakutsetest tööstus- ja ehitusjäätmete taaskasutamisel teedeehituses. Ettekannetega  esinesid Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Teede Tehnokeskuse ja Ramboll Eesti kogenud eksperdid.

Konverentsi teisel päeval külastati Harju maakonnas asuvaid jäätmete taaskasutamisega tegelevaid ettevõtteid, sh ATI Gruppi, Paekivitoodete Tehast ja Iru prügipõletusjaama ning  külastati ka 2011. aastal hooneehituse lammutusjäätmetest valmistatud betoonkillustikust rajatud riigimaantee katselõiku Maardu-Raasiku teel. Osalejad võisid vahetult veenduda heas seisukorras tees ja lammutusjäätmete sobivuses teede rekonstrueerimisel. Nimetatud lõigule on paigaldatud ka mõõteseadmed, mis võimaldavad jälgida reaalajas tee püsivust ja seisukorda.    

Konverentsil osalesid Keskkonnaministeeriumi, MKM, Maanteeameti, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni esindajad, samuti kohalike omavalitsuste spetsialistid, jäätmete taaskasutusega tegelevate ettevõtete ja tee-ehitusettevõtete esindajad. Kokku oli konverentsil osalejaid 100 ja konverentsi töökeeleks oli inglise keeles. Konverentsi ettekanded on avaldatud ka Jäätmete Taaskasutusklastri kodulehel ning ülevaade ettekannetest on ilmunud Maanteeameti ajakirjas Teeleht (nr 79, detsember 2014).

Konverentsi programmiga saab tutvuda SIIT.

Konverentsi ettekanded:

1. Kvaliteedijuhtimine mineraalsete materjalide ümbertöötlemisel, taaskasutatavate täitematerjalide kasutamine Austrias,
"roheliste” riigihangete kogemusedDipl.-Ing. Martin Car, Der ÖsterreichischeBaustoff-RecyclingVerband, Austria

2. Ehitus– ja lammutusjäätmete taaskasutamise võimalused Norra näitelChristian J. Engelsen, SINTEF, Norra

3.1. OSAMAT projekti tutvustus, Arina Koroljova, Eesti Energia AS 

3.2. OSAMAT projekti vahetulemusedAndres Brakmann, Ramboll Eesti AS

4. Võimalused taaskasutatavate täitematerjalide kasutamiseks teedeehituses, praktilised näited EestistOtt Talvik, Tallinna Tehnikaülikool

5. Lubjakivi tööstuse kõrvalsaaduste kasutamine teedeehituses, Sven Sillamäe, Tallinna Tehnikakõrgkool

6. Aheraine ja põlevkivituha kasutamise uuringudMarek Truu, Teede Tehnokeskus

7. Praktilised näited jäätmete ja kõrvalsaaduste kasutamisest infrastruktuuri rajamistöödel, Ville Niutanen, Lemminkäinen Infra Oy, Soome

Teise päeva Paekivitoodete Tehase külastuse materjalid:

1. Sidumata segude tootmisliin

2. Paesõelmete pesemisliin

Vaata konverentsi pilte SIIT.

Konverentsi korraldamist toetas EAS Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest. 

Lisainfo: 
Marit Liivik, EJKL Kompetentsikeskus/Jäätmete Taaskasutusklaster, marit@recycling.ee
Märt Puust, Teedeklaster, mart.puust@asfaldiliit.ee

Pildid / - klastri logo v.väike   Pildid / - kaksiklogo v.väike