Läbiviidud uuringud

2016

Mineraalmaterjali filtratsioonimooduli seos terastikulise koostisega, IPT Projektijuhtimine OÜ (Peeter Talviste)

2015

- Põhjamaades kasutatud puitsildade lahendused ja erinevate konstruktiivsete lahenduste vastupidavuse teadusanalüüs koos kasutusettepanekutega Eestis (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

- Soojade asfaltsegude kasutuskogemused Euroopas ja soovitused Eesti jaoks (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

- IR-tehnoloogia kasutamisvõimaluste selgitamine asfaldi paigaldamise kvaliteedi tõstmiseks (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

Teedevaldkonna kompetentsiuuring

- Madala survetugevusega betooni kasutamine taristuehituses  (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

 
2014

- ITS lahenduste rakendatavus talvise teehoolde vallas (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 

 - Teedeklastri sihtturu uuring, Norra (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

- Teedeklastri sihtturu uuring, Soome (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

- Teedeklastri sihtturu uuring, Rootsi (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)

- Asfalditehnoloogiate võrdlusuuring (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele) 


2013

Infraehituse BIM rakendamise maailmapraktika  

BIM rakendamise metoodiline ja õiguslik regulatsioon

- Eesti teedeehitussektori rahvusvaheline konkurentsivõime ja Eesti Teedeklastri liikmete ekspordialased ootused (kättesaadav Teedeklastri ja Asfaldiliidu liikmetele)