11.11.2014 17:55

Toimus 42. Asfaldipäev

11. novembril toimus Viru Hotel Sokos Konverentsikeskuses 42. Asfaldipäev. Seekord oli põhirõhk pööratud Teedeklastri ja koostööpartnerite käivitatud uuringute tutvustamisele. Ülevaade anti teedevaldkonna kompetentside uuringu raames läbi viidud ettevõtete küsitlusuuringust, asfaldi paigaldamisel kvaliteedi tagamise seadmete pilootprojekti tulemustest, tsemendi kasutamise uutest võimalustest taristuehituses ning pikaajalise bituumeniuuringu esimese etapi tulemustest. BIM rakendamise häid kogemusi teedeehituses tutvustas Soome ekspert ja usku puitu kui sillaehituseks sobilikku materjali aitas taastada ekspert Rootsist. 
Lisaks saadi ülevaade päevakajalistest teemadest, sh teede rahastamise muudatustest ja selle mõjust lähiaastate teetööde mahtudele, eeskätt teehoolde turul tegutsevatele ettevõtetele huvipakkuvast teemast seoses Eesti Teede perspektiiviga ning kuumtaastamise kui järjest levinuma katete säilitusremondi meetodi kogemustest ja väljakutsetest.

Asfaldipäeva ettekanded:

1. Asfaldipäeva avamine, sissejuhatus
Sven Pertens, Eesti Asfaldiliit, Teedeklaster

2. Teehoiukava uuendused seoses muutustega teede rahastamises
Kaupo Sirk, Maanteeamet

3. Sisetehingu perspektiivid hooldeturul
Ain Tatter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

4. Millised on lood teedevaldkonna kompetentsidega, Teedeklastri uuring
Tarmo Puolokainen, Tartu Ülikool RAKE

5. BIM rakendamine Soomes teede ehituses ja korrashoius
Manu Marttinen, NCC Roads

6. Teede kuumtaastamise kogemused ja väljakutsed
Aivo Salum, Maanteeamet

7. Asfaldi eelsegamise ja termomõõtmise mõttekusest, Teedeklastri ja Maanteeameti uuringud
Erko Puusaag, Teede Tehnokeskus

8. Madalamargilise betooni kasutusvõimalused taristuehituses, Teedeklastri uuring
Ain Kendra, Ramboll Eesti

9. Bituumeniuuringu vahetulemused, Maanteeameti uuring
Sven Sillamäe, Tallinna Tehnikakõrgkool

10. Puitsildade olukord Eestis ja Põhjamaade kogemused, Teedeklastri uuring
Per-Anders Fjällström, SP Sweden

Asfaldipäeva kava saab alla laadida SIIT.

Lisainfo: Märt Puust, mart.puust@asfaldiliit.ee

Asfaldipäeva aitas korraldada Teedeklaster ja toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

 Pildid / - klastri logo v.väike Pildid / - kaksiklogo v.väike