Road Cluster commissioned a target market study

27.03.2014
On 27 March Sven Pertens from the Road Cluster and Siim Aben from Ernst & Young Baltic AS signed a contract for a target market study. This is a follow-up to an earlier study, conducted in the summer of 2013, which focused on international competitiveness of the Estonian road construction sector and export-related expectations of the members of the Estonian Road Cluster and identified the fore...
Loe edasi

Teedeklaster tellis sihtturgude uuringu

27.03.2014
Täna, 27. märtsil allkirjastasid Sven Pertens Teedeklastri esindajana ja Siim Aben Ernst & Young Baltic AS esindajana ekspordi sihtturgude uuringu. Uuring on jätkuks 2013. aasta suvel läbi viidud Eesti teedeehitussektori rahvusvahelise konurentsivõime ja Teedeklastri liikmete ekspordialaste ootuste uuringule, kus muuhulgas selgitati välja Teedeklastri liikmete s...
Loe edasi

Road Cluster initiated a road maintenance ITS study

17.03.2014
On 17 March the Estonian Road Cluster and Stratum OÜ signed a contract to carry out a road maintenance ITS study. The aim of the study is to find ways for improving the effectiveness of winter road maintenance and road safety by implementing ITS systems. The study will identify current bottlenecks in winter maintenance, map the situation in Estonia and neighbouring countries, and assess the ...
Loe edasi

Teedeklaster käivitas teehoolde ITS uuringu

17.03.2014
Teedeklaster ja osaühing Stratum allkirjastasid 17. märtsil lepingu teehoolde ITS alase uuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on leida võimalusi talvise teehoolduse efektiivsuse ja teeohutuse tõstmiseks ITS süsteemide rakendamise abil. Uuringu käigus on kavas selgitada välja talihoolduse kitsaskohad, kaardistada olemasolev olukord Eestis ja naa...
Loe edasi

Asfaldiliiduga liitusid AS Domus Teed, GRK Infra AS ja OÜ Greeny

14.03.2014
Reedel, 14. märtsil otsustas Eesti Asfaldiliidu juhatus võtta liidu liikmeks vastu kolm teedeehitusega tegelevat ettevõtet, AS Domus Teed, GRK Infra AS ja OÜ Greeny.  AS Domus Teed on alates 1991. aastast Tallinnas tegutsev ja teedeehituse alltöövõttu pakkuv ettevõte, kus töötab keskmiselt 20 inimest. Suuremateks tellijateks on M...
Loe edasi

Road Cluster’s newest member is Nordpont OÜ

06.02.2014
At a meeting of the Leadership Group of the Road Cluster held today in Tallinn, Nordpont OÜ was accepted as a member of the Estonian Road Cluster. Nordpont OÜ was established in 2013 by long-term infra-construction employees of Skanska AS and the company acquired the bridge construction and soil works subdivision of Skanska AS with its professional know-how and competence. Being experie...
Loe edasi

Teedeklastriga liitus Nordpont OÜ

06.02.2014
Täna Tallinnas toimunud Teedeklastri juhtgrupi koosolekul võeti Teedeklastri liikmeks Nordpont OÜ.  Nordpont OÜ asutati 2013. aastal Skanska AS pikaajaliste infraehituse töötajate poolt ja ettevõte omandas Skanska AS-i sillaehituse ja pinnasetööde allüksuse koos erialase oskusteabe ning kompetentsiga.  Omades pikaajalis...
Loe edasi

Järvamaa Vocational Training Centre joined the Road Cluster

28.11.2013
At a meeting of the Leadership Group of the Road Cluster held today in Tartu, Järvamaa Vocational Training Centre (JVTC) was accepted as a member of the Estonian Road Cluster. JVTC became a member of the Estonian Asphalt Pavement Association in the summer of 2012. It decided to join the Road Cluster in order to intensify cooperation with companies and research institutions of the road sector...
Loe edasi

Teedeklastriga liitus Järvamaa Kutsehariduskeskus

28.11.2013
Täna Tartus toimunud Teedeklastri juhtrühma koosolekul otsustati Teedeklastri liikmeks vastu võtta Järvamaa Kutsehariduskeskus (JKHK). JKHK astus Eesti Asfaldiliitu 2012. aasta suvel, Teedeklastriga otsustati liituda eeskätt soovist tihendada koostööd teedeala ettevõtete ja teadusasutustega teedeehituse eriala õppekavade arendamiseks, vastavate k...
Loe edasi

Road Cluster participated in a Baltic Road Association Conference

29.08.2013
From 26th to 28th August the Road Cluster organised a study trip to the 28th Conference of the Baltic Road Association (BRA) in Lithuania to learn about developments in the sector and introduce the Cluster’s work to a broader audience. The international conference of the Baltic Road Association was held in the Litexpo fair centre in Vilnius from 26th to 28th August 2013, and was opened by t...
Loe edasi

Teedeklaster osales Balti Teedeliidu Konverentsil

29.08.2013
Teedeklaster korraldas 26.-28.augustil õppereisi Leedus toimunud 28. Balti Teedeliidu konverentsile, mille eesmärk oli tutvuda sektoris toimuvate arengutega ning tutvustada laiemalt klastri tegevust. Vilniuses Litexpo messikeskuses toimus 26. – 28.augustil 2013 Balti Teedeliidu (BRA) rahvusvaheline teedeala konverents, mille avas Leedu peaminister Algirdas Butkevičius. Samaaeg...
Loe edasi