Toimus Balti Teedeliidu konverents

25.08.2021
23. ja 24. augustil toimus Riias Balti Teedeliidu (Baltic Road Association) korraldatav rahvusvaheline konverents „30th International Baltic Road Conference“. Seekord toimus konverents virtuaalkujul. Sündmus oli suunatud teede planeerimise, ohutusega ning projekteerimise, ehitamise ja korrashoiuga tegelevatele spetsialistidele.  Infot toimunud konverentsi kohta leiad s&...
Loe edasi

Aadu Lassi nimeliste teedevaldkonna auhindade konkurss

13.08.2021
Transpordiamet ja Eesti Taristuehituse Liit on välja kuulutanud konkursi insener Aadu Lassi nimeliste teedevaldkonna elutöö ja inseneripreemia auhindadele. Kandidaate saab esitada kuni 8. septembrini 2021. aastal.  Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind antakse välja kahes kategoorias: elutööpreemia ja inseneripreemia. Konkursi eesm&au...
Loe edasi

Ilmus TeeLeht Suvi 2021

15.07.2021
TeeLeht on Transpordiameti ajakiri, mis ilmub neli korda aastas ja mis kajastab olulisemaid teemasid teehoiu valdkonnas. Ilmunud on TeeLeht nr 104 Suvi 2021. Värske TeeLehega saad tutvuda SIIN
Loe edasi

Ehitusvaldkonna kutsete andmine jätkub

30.06.2021
2. juulil jõustub Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa allkirjastatud määruse muudatus, millega kehtestatakse ehitusvaldkonna kutsenõuete andmise tingimused. Seda uudist puudutav MKM'i pressiteade on leitav SIIT. Määruse muudatuse jõustumisega kõrvaldatakse takistus mistõttu oli Riigikohtu otsusega alates 17. maist peatatud kutsete ...
Loe edasi

EAPA virtuaalkongress: Asphalt 4.0 for future mobility

15.06.2021
EAPA (Euroopa Asfaldiliit) ja Eurobitume (E&E) korraldavad koostöös 15-17. juunil 2021. aastal virtuaalse kongressi - Asphalt 4.0 for future mobility. Algselt pidi kongress toimuma 2020. aasta mais Madridis, kuid Covid 19’st tingitud tervisepandeemia tõttu otsustati kongress edasi lükata aastasse 2021. Eelmise aasta lõpus ilmnes, et ainus võimalus kon...
Loe edasi

Ehituse pikk vaade 2035 - ühiste kavatsuste dokumendi allkirjastamine

09.06.2021
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil valmis heas koostöös era- ja avaliku sektoriga „Ehituse pikk vaade 2035“ ehk visioon ja tegevusplaan sellest, kuidas Eesti ehitusvaldkonda järgmise 14 aasta jooksul edasi arendada. On kõikide huvides, et ehitusvaldkond oleks tulevikus veelgi viljakam, keskkonnasäästlikum, läbimõeldum ja uutele tehno...
Loe edasi

Ehitusplatsil peab hakkama töötajaid registreerima

04.06.2021
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on tagada ehitussektoris ausam konkurents ja vähendada maksupettusi. Selleks võetakse ehitusplatsil kasutusele uus kontrollisüsteem. Loe pikemalt: SIIT
Loe edasi

Transpordiamet tunnustas parimaid teehoiupartnereid

25.05.2021
20. mail 2021. aastal toimus Transpordiameti tänuüritus, kus tunnustati 2020. aasta parimaid teehoiupartnereid. Tunnustuse said:- Parim tee-ehitaja - AS TREV-2 Grupp- Parim teeprojekteerija - Klotoid OÜ- Parim sillaprojekteerija - OÜ Maanteed- Parim sillaehitaja - Nordpont OÜ- Parim asfaltkatete paigaldaja - Tariston AS- Parim omanikujäre...
Loe edasi

Ilmus ajakirja EhitusEST mai 2021 number

19.05.2021
Seekordses ajakirjas EhitusEST leiavad suuremas mahus kajastamist teehoiu valdkonnaga seotud teemad.Sõna saab ka Eesti Taristuehituse Liidu juhatuse esimees Sven Pertens. Ajakirjaga saad tutvuda SIIT.
Loe edasi

Ajutiselt on peatatud teedeinseneride kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine

17.05.2021
Riigikohtu 17.05.2021 üldkogu otsusega (kohtuasi nr 3-18-1432) on ajutiselt peatatud teedeinseneride kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine.  Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusevastaseks olukorra, kus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister ei kehtestanud ehitusvaldkonnas pädevate isikute hariduse ja töökogemuse n&otil...
Loe edasi

Korralikest riigiteedest jääb nelja aastaga puudu ligi 700 miljonit

07.05.2021
Värske riigieelarve strateegia kohaselt jääb riigiteede arendamiseks ja heal tasemel säilitamiseks järgmise nelja aastaga puudu 689 miljonit eurot. Tee-ehituse valdkonna ettevõtteid koondava Eesti Taristuehituse Liidu tegevjuhi Tarmo Trei kinnitusel tõstab taristusse panustamine, vastupidiselt paljudele muudele igapäevastele kulutustele, riigi pikaajalis...
Loe edasi

Kiideti heaks ehituse pika vaate strateegia

30.04.2021
Valitsus kiitis 27. aprillil heaks ehituse pika vaate strateegia, mis seab ehitussektorile eesmärgid 2035. aastani.Ehituse pikk vaade valmis avaliku ja erasektori koostöös, mille käigus sõnastati ehitusvaldkonna põhiprobleemid ning seati seitse suurt ühist eesmärki, milleni 2035. aastaks jõuda. See on alus keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste ja ...
Loe edasi

Muutus Eesti Asfaldiliidu nimi

29.04.2021
31. märtsil 2021. aastal toimus MTÜ Eesti Asfaldiliit (ESTAL) erakorraline üldkoosolek. Koosoleku ainus päevakorra punkt oli ESTAL’i nime muutmise otsustamine. Eesti Asfaldiliit on ellu kutsutud eesmärgiga seista kogu riigis teehoiuga otseselt seotud ettevõtete tegevuse parima käekäigu ja heaolu eest. 30. tegevusaasta jooksul on algselt eelkõ...
Loe edasi

Uuenes "Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri"

28.04.2021
Transpordiameti haldusalas ehitustööde vastuvõttu reguleeriv alusdokument "Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri" on uuenenud. Uuenenud eeskirja ja selle lisad leiad SIIT. Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri
Loe edasi

Jõustus "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise" uusversioon

23.04.2021
16. aprillil kinnitas Transpordiamet „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ uuendatud versiooni.„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise“ uusversioon kehtib hangetele, mis on välja kuulutatud alates Transpordiameti vastava korralduse allkirjastamisest. "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise" uusversiooni leiad SIIT.
Loe edasi