Tartu University to carry out a study of road sector’s labour requirements

01.08.2014
On 31 July Sven Pertens, Chairman of the Board of the Estonian Asphalt Pavement Association, and Erik Puura, Tartu University Vice-Rector for Development, signed a contract to carry out a road sector competence study. Study brief was compiled by and the organisation of study will be coordinated by the Estonian Road Cluster’s competence workgroup. The study will identify the structure and co...
Loe edasi

Teedevaldkonna tööjõuvajadust uurib Tartu Ülikool

01.08.2014
31. juulil allkirjastasid Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ja Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura lepingu teedevaldkonna kompetentsiuuringu läbiviimiseks. Uuringu lähteülesande koostas ja uuringu läbiviimist koordineerib Eesti Teedeklastri kompetentside töörühm.   Uuringu eesmärgiks on välja selgitada teedevaldkonna olemasole...
Loe edasi

Selgusid parimad teedeala lõputööde autorid

26.06.2014
Eesti Asfaldiliidu tunnustas esmakordselt parimaid teedeala lõputööde tegijaid, kelleks käesoleval aastal osutusid: - Elian Laks Tallinna Tehnikaülikoolist. Lõputöö teemaks oli "Teetruupide projekteerimise ja ehitamise problemaatika" ja juhendajaks Tiit Metsvahi.  - Markus Mänd Tallinna Tehnikakõrgkoolist, kes kirjutas l&...
Loe edasi

Ramboll Eesti AS to carry out Road Cluster's concrete study

16.05.2014
On 16 May Sven Pertens, Chairman of the Board of the Estonian Asphalt Pavement Association, and Peeter Škepast, Head of Ramboll Eesti AS, signed a contract to carry out a concrete study for the Road Cluster. The aim of the study is to identify the different uses of controlled low strength material (concrete with low water content and low compressive strength; in English: LC - lean concrete,...
Loe edasi

Ramboll Eesti AS teostab Teedeklastri betooniuuringut

16.05.2014
Eesti Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ja Ramboll Eesti juhataja Peeter Škepast allkirjastasid 16. mail lepingu Teedeklastri betooniuuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on selgitada madala survetugevusega betooni (väikese veesisaldusega ja madala survetugevusega betoon. Inglise keeles: LC - lean concrete, RCC -  roller compacted concrete, CBGM - cemen...
Loe edasi

Asfaldiliiduga liitus YIT Ehitus AS

07.05.2014
7. mail liitus Eesti Asfaldiliiduga YIT Ehitus AS. Firma eelkäija tegutses Eesti ehitusturul erinevate nimede all alates 1991. aastast, YIT Ehitus AS nime kannab ettevõte alates 2005. aastast. Põhilised tegevusvaldkonnad on ehituse peatöövõtt - hoonete ja rajatiste ehitamine ning elamuarendus. Emafirma YIT tegutseb lisaks Põhjamaadele kõikides...
Loe edasi

Asfaldiliiduga liitus OÜ Sinear

25.04.2014
Reedel, 25. aprillil liitus Eesti Asfaldiliiduga Sinear OÜ. 2008. aastal asutatud ettevõtte eesmärgiks on pakkuda  insenertehnilisi-, elektri- ja üldehitustöid ning teedeehitus ja tänava- ning äärekivide paigaldusteenust ja haljastustöid. Sinear OÜ on Saksa firma Hauraton GmbH & Co tooete ametlik maaletooja. Tootevalikus on eri...
Loe edasi

Tunnustame parimaid teedeala lõputööde tegijaid

10.04.2014
Eesti Asfaldiliit kutsub Teedeklastri projekti raames üliõpilasi osalema uurimus- ja teadustööde konkursil, mille eesmärgiks on välja selgitada Eesti teedeala üliõpilaste parimad lõputööd käesoleval aastal ja tunnustada nende tegijaid.  Konkursile esitatav töö peab olema:1. õppekavapõhine2. Teedeklastri...
Loe edasi

Road Cluster commissioned a target market study

27.03.2014
On 27 March Sven Pertens from the Road Cluster and Siim Aben from Ernst & Young Baltic AS signed a contract for a target market study. This is a follow-up to an earlier study, conducted in the summer of 2013, which focused on international competitiveness of the Estonian road construction sector and export-related expectations of the members of the Estonian Road Cluster and identified the fore...
Loe edasi

Teedeklaster tellis sihtturgude uuringu

27.03.2014
Täna, 27. märtsil allkirjastasid Sven Pertens Teedeklastri esindajana ja Siim Aben Ernst & Young Baltic AS esindajana ekspordi sihtturgude uuringu. Uuring on jätkuks 2013. aasta suvel läbi viidud Eesti teedeehitussektori rahvusvahelise konurentsivõime ja Teedeklastri liikmete ekspordialaste ootuste uuringule, kus muuhulgas selgitati välja Teedeklastri liikmete s...
Loe edasi

Road Cluster initiated a road maintenance ITS study

17.03.2014
On 17 March the Estonian Road Cluster and Stratum OÜ signed a contract to carry out a road maintenance ITS study. The aim of the study is to find ways for improving the effectiveness of winter road maintenance and road safety by implementing ITS systems. The study will identify current bottlenecks in winter maintenance, map the situation in Estonia and neighbouring countries, and assess the ...
Loe edasi

Teedeklaster käivitas teehoolde ITS uuringu

17.03.2014
Teedeklaster ja osaühing Stratum allkirjastasid 17. märtsil lepingu teehoolde ITS alase uuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on leida võimalusi talvise teehoolduse efektiivsuse ja teeohutuse tõstmiseks ITS süsteemide rakendamise abil. Uuringu käigus on kavas selgitada välja talihoolduse kitsaskohad, kaardistada olemasolev olukord Eestis ja naa...
Loe edasi

Asfaldiliiduga liitusid AS Domus Teed, GRK Infra AS ja OÜ Greeny

14.03.2014
Reedel, 14. märtsil otsustas Eesti Asfaldiliidu juhatus võtta liidu liikmeks vastu kolm teedeehitusega tegelevat ettevõtet, AS Domus Teed, GRK Infra AS ja OÜ Greeny.  AS Domus Teed on alates 1991. aastast Tallinnas tegutsev ja teedeehituse alltöövõttu pakkuv ettevõte, kus töötab keskmiselt 20 inimest. Suuremateks tellijateks on M...
Loe edasi

Road Cluster’s newest member is Nordpont OÜ

06.02.2014
At a meeting of the Leadership Group of the Road Cluster held today in Tallinn, Nordpont OÜ was accepted as a member of the Estonian Road Cluster. Nordpont OÜ was established in 2013 by long-term infra-construction employees of Skanska AS and the company acquired the bridge construction and soil works subdivision of Skanska AS with its professional know-how and competence. Being experie...
Loe edasi

Teedeklastriga liitus Nordpont OÜ

06.02.2014
Täna Tallinnas toimunud Teedeklastri juhtgrupi koosolekul võeti Teedeklastri liikmeks Nordpont OÜ.  Nordpont OÜ asutati 2013. aastal Skanska AS pikaajaliste infraehituse töötajate poolt ja ettevõte omandas Skanska AS-i sillaehituse ja pinnasetööde allüksuse koos erialase oskusteabe ning kompetentsiga.  Omades pikaajalis...
Loe edasi