Geosynthetics manual to be compiled by TTK University of Applied Sciences and Ramboll Eesti AS

10.12.2014
On 9th December Sven Pertens, Chairman of the Board of the Estonian Asphalt Pavement Association, signed a contract which initiated the compilation of a geosynthetics manual as part of an Estonian Road Cluster project. A joint tender of TTK University of Applied Sciences and Ramboll Eesti AS was declared winner of the invitation to tender that was organised for this project. The objective of this...
Loe edasi

Geosünteetika käsiraamatu koostavad Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ramboll Eesti

10.12.2014
9. detsembril allkirjastas Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens lepingu, millega käivitus Teedeklastri projekti raames geosünteetika käsiraamatu koostamine. Töö teostamiseks korraldatud konkursil osutus edukaks ühispakkujate Tallinna Tehnikakõrgkool ja Ramboll Eesti AS esitatud pakkumus. Töö eesmärgiks on algatada eestikeelse geosünte...
Loe edasi

Teede kvaliteeti kampaania korras ei tõsta

20.10.2014
Arvamusartikkel ilmus esmakordselt Äripäevas 17. oktoobril 2014 Tee-ehituse kvaliteeti ei õnnestu tagada üksikute kitsaskohtade likvideerimisega või kampaania korras. Kvaliteediküsimustele tuleb läheneda kompleksselt ja järjepidevalt, kirjutab asfaldiliidu juht Sven Pertens. Avalikus kasutuses olevaid teid ehitatakse ja hooldatakse valdavalt raha eest,...
Loe edasi

Estonian Road Cluster initiated a timber bridge study

10.09.2014
On 10th September the Estonian Asphalt Pavement Association and SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut concluded a contract to carry out a study titled Timber bridge solutions in Nordic countries and scientific analysis of the durability of different constructive solutions with proposals for implementation in Estonia. The aim of the study is to map experiences gained in the design and constructi...
Loe edasi

Teedeklaster käivitas puitsildade uuringu

10.09.2014
10. septembril sõlmisid Eesti Asfaldiliit ja SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut lepingu uuringu läbiviimiseks teemal: Põhjamaades kasutatud puitsildade lahendused ja erinevate konstruktiivsete lahenduste vastupidavuse teadusanalüüs koos kasutusettepanekutega Eestis. Uuringu eesmärk on kaardistada Põhjamaades ja Baltimaades puitsildade p...
Loe edasi

Tartu University to carry out a study of road sector’s labour requirements

01.08.2014
On 31 July Sven Pertens, Chairman of the Board of the Estonian Asphalt Pavement Association, and Erik Puura, Tartu University Vice-Rector for Development, signed a contract to carry out a road sector competence study. Study brief was compiled by and the organisation of study will be coordinated by the Estonian Road Cluster’s competence workgroup. The study will identify the structure and co...
Loe edasi

Teedevaldkonna tööjõuvajadust uurib Tartu Ülikool

01.08.2014
31. juulil allkirjastasid Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ja Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura lepingu teedevaldkonna kompetentsiuuringu läbiviimiseks. Uuringu lähteülesande koostas ja uuringu läbiviimist koordineerib Eesti Teedeklastri kompetentside töörühm.   Uuringu eesmärgiks on välja selgitada teedevaldkonna olemasole...
Loe edasi

Selgusid parimad teedeala lõputööde autorid

26.06.2014
Eesti Asfaldiliidu tunnustas esmakordselt parimaid teedeala lõputööde tegijaid, kelleks käesoleval aastal osutusid: - Elian Laks Tallinna Tehnikaülikoolist. Lõputöö teemaks oli "Teetruupide projekteerimise ja ehitamise problemaatika" ja juhendajaks Tiit Metsvahi.  - Markus Mänd Tallinna Tehnikakõrgkoolist, kes kirjutas l&...
Loe edasi

Ramboll Eesti AS to carry out Road Cluster's concrete study

16.05.2014
On 16 May Sven Pertens, Chairman of the Board of the Estonian Asphalt Pavement Association, and Peeter Škepast, Head of Ramboll Eesti AS, signed a contract to carry out a concrete study for the Road Cluster. The aim of the study is to identify the different uses of controlled low strength material (concrete with low water content and low compressive strength; in English: LC - lean concrete,...
Loe edasi

Ramboll Eesti AS teostab Teedeklastri betooniuuringut

16.05.2014
Eesti Asfaldiliidu juhatuse esimees Sven Pertens ja Ramboll Eesti juhataja Peeter Škepast allkirjastasid 16. mail lepingu Teedeklastri betooniuuringu läbiviimiseks. Uuringu eesmärgiks on selgitada madala survetugevusega betooni (väikese veesisaldusega ja madala survetugevusega betoon. Inglise keeles: LC - lean concrete, RCC -  roller compacted concrete, CBGM - cemen...
Loe edasi

Asfaldiliiduga liitus YIT Ehitus AS

07.05.2014
7. mail liitus Eesti Asfaldiliiduga YIT Ehitus AS. Firma eelkäija tegutses Eesti ehitusturul erinevate nimede all alates 1991. aastast, YIT Ehitus AS nime kannab ettevõte alates 2005. aastast. Põhilised tegevusvaldkonnad on ehituse peatöövõtt - hoonete ja rajatiste ehitamine ning elamuarendus. Emafirma YIT tegutseb lisaks Põhjamaadele kõikides...
Loe edasi

Asfaldiliiduga liitus OÜ Sinear

25.04.2014
Reedel, 25. aprillil liitus Eesti Asfaldiliiduga Sinear OÜ. 2008. aastal asutatud ettevõtte eesmärgiks on pakkuda  insenertehnilisi-, elektri- ja üldehitustöid ning teedeehitus ja tänava- ning äärekivide paigaldusteenust ja haljastustöid. Sinear OÜ on Saksa firma Hauraton GmbH & Co tooete ametlik maaletooja. Tootevalikus on eri...
Loe edasi

Tunnustame parimaid teedeala lõputööde tegijaid

10.04.2014
Eesti Asfaldiliit kutsub Teedeklastri projekti raames üliõpilasi osalema uurimus- ja teadustööde konkursil, mille eesmärgiks on välja selgitada Eesti teedeala üliõpilaste parimad lõputööd käesoleval aastal ja tunnustada nende tegijaid.  Konkursile esitatav töö peab olema:1. õppekavapõhine2. Teedeklastri...
Loe edasi

Road Cluster commissioned a target market study

27.03.2014
On 27 March Sven Pertens from the Road Cluster and Siim Aben from Ernst & Young Baltic AS signed a contract for a target market study. This is a follow-up to an earlier study, conducted in the summer of 2013, which focused on international competitiveness of the Estonian road construction sector and export-related expectations of the members of the Estonian Road Cluster and identified the fore...
Loe edasi

Teedeklaster tellis sihtturgude uuringu

27.03.2014
Täna, 27. märtsil allkirjastasid Sven Pertens Teedeklastri esindajana ja Siim Aben Ernst & Young Baltic AS esindajana ekspordi sihtturgude uuringu. Uuring on jätkuks 2013. aasta suvel läbi viidud Eesti teedeehitussektori rahvusvahelise konurentsivõime ja Teedeklastri liikmete ekspordialaste ootuste uuringule, kus muuhulgas selgitati välja Teedeklastri liikmete s...
Loe edasi