Ilmus ajakirja EhitusEST oktoobrinumber

30.10.2020
Muuhulgas on ajakirjas juttu ka Tallinn-Tartu mnt Võõbu-Mäo lõigul tehtavatest turba pinnase mass-stabiliseerimise töödest. Ajakirjaga saad tutvuda SIIN.
Loe edasi

Eesti teehoid vajab juurde 2,16 miljardit investeeringuid

24.09.2020
ERR'i andmetel on riigiteede teehoiu kava kohaselt teedevõrgu arendusvõlg, ehk summa, mis kataks maanteede nõuetega vastavusse viimise, 2030. aastaks 2,16 miljardit eurot. Teedevõrgu praegusel tasemel säilitamise mahajäämus on 689 miljonit eurot. Vaata täpsemalt SIIT. Miks investeeringud teehoidu on olulised? Investeeringud taristusse t...
Loe edasi

30's Rahvusvaheline Balti Teede Konverents

22.09.2020
30's Rahvusvaheline Balti Teede konverents toimub 2021. aasta 22-25. augustil Lätis, Riias.Traditsioonilise teadusliku konverentsina, millel on tugev piirkondlik esindatus, hõlmab 30's Rahvusvaheline Balti Teede konverents  mitmesuguseid teele suunatud teemasid:1. Tuleviku liikuvus, strateegiline planeerimine ja teede rahastamine2. Tee-ehitus ja uuenduslikud materjalid3. Sill...
Loe edasi

Uusversioon standardist 901-1

16.09.2020
Pikaajalise töö tulemusel on valmis saanud ning alates 15. septembrist 2020 kehtiv ja kasutatav standardi EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid uusversioon. Selles Eesti standardis määratletakse nõuded Eestis asfaltsegudes ja pindamisel kasutatavate looduslike ja tehistäitematerjalide ning fillerite omadustele, arves...
Loe edasi

Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhindade konkurss

07.09.2020
Maanteeamet ja Asfaldiliit on välja kuulutanud konkursi insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna elutöö ja inseneripreemiatele. Kandidaate saab esitada kuni 5. oktoobrini 2020. aastal.  Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhind antakse välja kahes kategoorias: elutööpreemia ja inseneripreemia. Inseneripreemia antakse silmapaistvate saavutuste ...
Loe edasi

Ilmus ajakirja EhitusEST septembri number

02.09.2020
Ilmus ajakirja EhitusEST septembri number, kust muuhulgas saab lugeda ka Elva uuest linnaruumist. Ajakirjaga saad tutvuda SIIN.
Loe edasi

III Balti ehitusmaavarade kaevandajate foorum

27.08.2020
27.-28. augustil 2020. aastal toimub Tallinnas Väo karjääriis III Balti ehitusmaavarade kaevandajate foorum. Baltic Aggregate Forum 2020 - “Ehitusmaavarade kaevandamine – tuleviku projektid” – kahe päeva jooksul saab toimuma konverents, mäenduse ja teede-ehitusmasinate mess. Ürituse eesmärk on teadvustada mäenduse tähtsust ...
Loe edasi

Teises kvartalis vähenes ehitusmaht 8%

26.08.2020
Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted selle aasta teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 8% vähem kui 2019. aasta samas kvartalis. Vaid Eesti ehitusturgu arvesse võttes vähenes ehitusmaht 5%. Eesti ehitusettevõtted ehitasid omal jõul 743 miljoni euro eest, sellest hooneid 503 miljoni ja rajatisi 240 miljoni euro ee...
Loe edasi

Digitaalehituse häkaton - 25-27. september

18.08.2020
Garage48 Digital Construction 2020 virtuaalne arendusnädalavahetus toimub 25.-27. septembril, eesmärgiga luua 48 tunni jooksul ehitussektori digitaliseerimist toetavad „klikitavad prototüübid” või töötavad lahendused.Osalema oodatakse arhitekte ja arendajaid, BIM spetsialiste, töövõtjaid, ehitusmaterjalide tootjaid, tarkvara arendaj...
Loe edasi

Omavalitsuste teede remonti toetatakse 14 miljoni euroga

30.07.2020
Kohalikel omavalitsustel oli võimalik sel aastal juba teist korda taotleda kohalike teede juhtumipõhist toetust kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks.  Majandus- ja taristuminister Taavi Aas esitas valitsusele kohalike teede korda tegemiseks mõeldud investeeringutoetuse jagamise ettepanek...
Loe edasi

Uuendatud standardid

16.07.2020
16. juulil avaldati EVS Teatajas standardite:- EVS-EN 12697-28:2020 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 28: Proovide ettevalmistamine sideainesisalduse, veesisalduse ja terastikulise koostise määramiseks- EVS-EN 12697-34:2020 Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 34: Marshalli katse uuendatud versioonid. Standardeid on võimalik osta Eesti Standardikeskusest.
Loe edasi

Ilmus Maanteeameti ajakirja "Teeleht" 100. number

14.07.2020
"Teeleht" on Maanteeameti ajakiri, mis ilmub neli korda aastas ja kajastab olulisemaid teemasid Maanteeameti vastutusvaldkonnas. Esimene "Teeleht" ilmus 1995. aasta jaanuaris. Seekordne ajakirja "Teeleht" number on 100 ning ajakirjas leiavad kajastamist ka Eesti Asfaldiliidu tegemised. Pdf formaadis ajakirja "Teeleht" saad lugeda SIIT.
Loe edasi

Uuendatud standard - EVS-EN 12697-1:2020

01.07.2020
1. juulil avaldati EVS Teatajas standardi EVS-EN 12697-1:2020 "Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa1: Lahustava sideaine sisaldus", uuendatud versioon. Standardit on võimalik osta Eesti Standardikeskusest.
Loe edasi

Uuenes projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamise standard

26.06.2020
15. juunil avaldati EVS Teatajas standardi EVS 915 „Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine“ uustöötlus. Standard koosneb kahest eraldi osast – esimeses osas käsitletakse projekteerimise riigihankeid ning teises osas ehitustööde riigihankeid. Standardisarja mõlemat osa on võimalik osta Eesti Standardikesk...
Loe edasi

Ilmus ajakirja EhitusEST juuni number

19.06.2020
Ilmus ajakirja EhitusEST juuni number, kust muuhulgas saab lugeda ka ohutusest teetöödel. Ajakirjaga saab tutvuda SIIT. 
Loe edasi