Maanteeameti kahekuuline ehitusteemade plokk Delfis

01.06.2020
Alates mai kuu lõpust algas Maanteeameti, Accelerista ja Delfi koostöö projekt „Selle suve teetööd“. Maanteeamet kajastab teetöödega seotud teemasid, muuhulgas ehitusaegne liikluskorraldus, suuremad objektid, tee elukaar, teetööde liigid jne. Igal nädalal avaldatakse ühe teema kohta kolm kuni neli kajastust.Lugeda saab neid kajas...
Loe edasi

Maanteeamet tunnustas parimaid koostööpartnereid

22.04.2020
22. aprillil 2020. aastal toimus Maanteeameti online tänuüritus, kus tunnustati 2019. aasta parimaid ettevõtjaid. Tunustuse said:- Parim tee-ehitaja - AS TREV-2 Grupp- Parim teeprojekteerija - Landverk OÜ- Parim sillaprojekteerija - Stricto Project OÜ- Parim sillaehitaja - Järelpinge Inseneribüroo OÜ- Parim asfaltkatete paigaldaja ...
Loe edasi

Tänavu arendatakse Eesti riigiteede võrku 215 miljoni euro eest

08.04.2020
2020. aastal arendab Maanteeamet teedevõrku 190 miljoni euro eest Eesti riigi eelarvevahenditest, millele lisandub 25 miljonit eurot välisvahendeid. Summa hulka kuulub ka 3. aprillil Vabariigi Valitsuse poolt tehtud ettepanek: eraldada lisaeelarvega täiendavad 10 miljonit eurot.Täpsemalt saad plaanidest lugeda Maanteeameti uudisest. Maanteeameti 8.04 toimunud pressikonverent...
Loe edasi

Valitsus kinnitas lisaeelarve - 145 miljonit eurot ehitussektorile

03.04.2020
„Ehitussektor on oluline ja suure tööhõivega majandusvedur, mis aitab ka paljusid teisi sektoreid mõõnast välja. Seetõttu on riigipoolsed investeeringud hoonetesse ja rajatistesse praegu eriti olulised, et saaksime anda majanduslanguses sektorile kindlust juurde,“ teatas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Lisaeelarvega suunatakse kohalik...
Loe edasi

Ehitajad: aeg on riigi ehitusprojektid sahtlist välja võtta

31.03.2020
Eesti ehitajad kardavad, et varsti saab neil töö ja leib otsa. Et mitte päris käed rüpes istuma jääda, loodetakse, et riik kougib sahtlitest välja kõik teede, lasteaedade ja spordihoonete ehitusprojektid ning asub hoogsalt tellima.Loe lähemalt SIIT
Loe edasi

2019. aasta ehitusmahud, esialgsed andmed

26.02.2020
Statistikaameti esialgsete andmete alusel ehitasid Eesti ehitusettevõtted 2019. aastal Eestis ja välisriikides kokku 3,2 miljardi euro eest ehk 3% rohkem kui aasta varem. Vaid Eesti ehitusturgu arvesse võttes jäi ehitusmaht eelneva aasta tasemele. Eestis ja välisriikides ehitati kokku hooneid 2,2 miljardi ja rajatisi 1,0 miljardi euro eest. 2018. aastag...
Loe edasi

Ilmus EAPA (Euroopa Asfaldiliit) teatmik „Asfalt arvudes 2018“

22.02.2020
Igal aastal kogub ja avaldab EAPA Euroopa asfalditööstuse võtmenäitajaid ja avaldab need teatmikus „Asfalt arvudes“. Nendest ülevaadetest leiate andmeid asfalditootmise kohta Euroopas, samuti andmeid sideainete kasutamise ja kasutamiskohtade osas. Andmeid on kogutud ja edastatud alates 1990. aastast Euroopa Asfaldiliidu (EAPA) liikmete abiga. Alates 2013. aas...
Loe edasi

MTÜ Eesti Asfaldiliit toetus EMTEL'i ja EETL'i ühisavaldusele

18.02.2020
MTÜ Eesti Asfaldiliit on teadlik probleemidest ja jagab muret, mida EMTEL ja EETL oma pressiteates (lisatud allpool) on välja toonud. Teedevaldkonna ettevõtteid koondava Liiduna leiame, et olukord uute karjääride avamisel vajaks kohest ja kaalutletud tegutsemist, mis arvestab nii vajadust uute karjääride kasutusele võtuks, kui ka kohalikele kogukondadele...
Loe edasi

Äri-info Koolituskeskuse koolitused

03.02.2020
Äri-info Koolituskeskus OÜ korraldab koolitused teemadel: - 09.03.2020 "Teekonstruktsiooni projekteerimine. Geotehniline ja katendiarvutus".- 18.03.2020 "Tee remondilahendused. Seisukorrauuringud. Remondimetoodikad. Tolmuvabad katted". Täpsem info koolitustest on leitav SIIT MTÜ Eesti Asfaldiliit liikmetele on ette nähtud neil koolitustel osalemisel soodustus:...
Loe edasi

Teede järgmise kümnendi plaan sai paika

10.01.2020
Valitsus võttis eile vastu riigiteede teehoiukava järgmiseks kümnendiks. Tuleval aastal suunatakse lisaraha kruusateede katete ehitusse ning alustatakse 2+2 maanteede projektide ettevalmistamist. Pikemat uudist saad lugeda SIIT. Riigiteede teehoiukava 2020–2030.
Loe edasi

Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Väo liiklussõlme ehitamiseks

03.01.2020
Väo eritasandiline liiklussõlm asub Tallinna–Narva maantee kilomeetritel 9–10,4. Olemasolev Väo ristmik on ammendanud oma läbilaskevõime. Tegemist on ühe Eesti koormatuima ristmikuga, mida läbib ööpäevas ligi 49 000 autot. Eeldatakse, et 20 aasta pärast on ristmiku läbida soovivate sõidukite hulk ööpä...
Loe edasi

Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Võõbu–Mäo neljarajalise lõigu ehitamiseks

31.12.2019
Võõbu–Mäo vaheline lõik on viimane Kose–Mäo neljarajalisest maanteelõigust, mis peaks valmima 2022. aastaks. Võõbu–Mäo 16 kilomeetri pikkuse lõigu ehituse algus on planeeritud 2020. aasta kevadeks. Võõbu–Mäo teelõik asub Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kil...
Loe edasi

Teedeinseneri kutsestandardipõhise täiendkoolituse programm

06.12.2019
TTÜ teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm käivitab 2019 aastal osaliselt uuendatud  Teedeinseneri kutsestandardipõhise täiendkoolituse programmi. Programm koosneb 12-st moodulist, mis toimuvad ajavahemikul  16.jaanuar - 20.november 2020. Kõigile kursuse läbinutele väljastatakse TTÜ tõend ning omistatakse täiendkoolituse arves...
Loe edasi

Paberkandjal kutsetunnistuste väljastamisest

05.12.2019
2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel. Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris. Pikemat uudist saad lu...
Loe edasi

Toimus Foorum Teehoiutööd 2019

04.12.2019
3 . detsembril toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas Eesti riigiteedel 2019. aastal toimunut kokku võtnud "Foorum Teehoiutööd 2019". Foorumi eesmärk oli välja tuua lõppeva teetööde hooaja positiivsed kogemused ja õppetunnid, tehes seda nii tellija, kui projekte ellu viinud meeskondade pilgu läbi ning käsitleda teemasid, mis on aktua...
Loe edasi